Göm menyn

Sjukas chanser att byta jobb studeras

Ökad rörlighet på arbetsmarknaden ska motverka både arbetslöshet och sjukskrivningar. Det är en stark övertygelse hos den nuvarande regeringen som också slår igenom i politiken. Men hur fungerar det i praktiken? Får de sjuka nya jobb och bidrar jobbet i så fall till att de blir kvar i arbetslivet?


Här finns ännu inga svar, konstaterar linköpingsforskaren Gun Johansson, som är mitt inne i en stor studie av just dessa samband. Hon är verksam vid RAR, Rikscentrum för Arbetslivsinriktad Rehabilitering, vid Linköpings universitet.

- Vi har en lagstiftning som driver mot ökad rörlighet. Sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter sex månader i den så kallade rehabiliteringskedjan. Samtidigt vet vi att långtidssjuka inte är särskilt attraktiva bland arbetsgivare.
 

Med hjälp av ett stort dataregister, LISA, kan hon undersöka de här sambanden. LISA står för Longitudinell Integrerad Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstatistik och är sammanställd av SCB. Här finns bland annat data om varje individs sjukskrivningar och arbeten, ända från 1990.

I en delstudie av dessa data ska sjukskrivna följas under ett antal år. Finns de kvar hos samma arbetsgivare, byter de jobb, eller blir de arbetslösa? Hur ser skillnaderna ut mellan dem som har en kortare och en längre sjukskrivning? Hur inverkar olika typer av arbetsmarknadsåtgärder? Finns skillnader baserade på kön och etnicitet?

- Kvinnor är mer sjukskrivna än män, det vet vi rent allmänt. Kan det bero på att de är mindre rörliga på arbetsmarknaden?


Rörlighet på arbetsmarknaden är ett populärt politiskt begrepp, men mycket dåligt utforskat, konstaterar Gun Johansson. Vi vet inte ens hur stor rörligheten är. I en annan delstudie vill hon se hur många med tidigare långa sjukskrivningar som nyanställs.

- Vi brukar anta att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro är goda arbetsplatser. Men en låg sjukfrånvaro skulle också kunna bero på att arbetsgivare inte anställer människor med en sjukhistoria. Det här vet vi heller inget om.

Med hjälp av LISA kan hon både fastställa den genomsnittliga sjukfrånvaron hos olika arbetsgivare och deras benägenhet att nyanställa, och se sambanden. Några resultat är ännu inte klara.

- Men jag vågar säga att de allra flesta som nyanställs inte har en lång sjukdomshistoria bakom sig.

Gun Johansson vill komplettera registerstudierna med en enkät.

- Vi vet inget om de sjukskrivnas egna drivkrafter och preferenser, säger hon. Det här registret fångar heller inte upp den interna rörligheten på en arbetsplats, utan bara mellan olika arbetsgivare. Risken är att vi underskattar den totala rörligheten.

Under nästa år, 2012, räknar hon med att kunna presentera de första resultaten.
 

Text: Anika Agebjörn


2011-04-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08