Göm menyn

Föreläsning med Hälsouniversitetets nye hedersdoktor

Den 19 maj håller Åke Björn, ny medicine hedersdoktor vid Linköpings universitet, en föreläsning om internationell sjukvårdsutveckling. Det är ett område han har stor erfarenhet av, bland annat som samordnare av medicinska hjälpinsatser till krigsdrabbade länder. 
 

Åke Björn.Åke Björn är läkare, verksamhetschef vid Katastrofmedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset, och har i många år varit medicinsk koordinator för Swedish Medical Programme, SMP. 

Genom programmet har patienter evakuerats till Sverige, från bland annat Balkan, när krig slagit sönder den lokala vårdapparaten. Man har också medverkat till att återuppbygga och utveckla specialistkliniker genom att erbjuda utbildning, kunskapsutbyte och donationer av medicinsk utrustning.  

Den 19 maj håller en han föreläsning om sina erfarenheter. Temat är "Framgångsrik modell för internationell sjukvårdsutveckling". Dagen därpå kommer han formellt att utnämnas som medicine hedersdoktor vid en central installations- och promotionshögtid för samtliga nya hedersdoktorer.

Åke Björns föreläsning kommer att äga rum i Linden på Hälsouniversitetet, kl. 10:00.

 


2011-04-14Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08