Göm menyn

Pris till student på arbetsterapeutprogrammet

Ett nytt pris för "kreativitet och engagemang" har instiftats på arbetsterapeutprogrammet. Första pristagare är Emma Niklasson, student på sjätte terminen, som "med sitt stora engagemang har bidragit till att inspirera och motivera".

Emma Niklasson.Den första studentutmärkelsen vid arbetsterapeutprogrammet för kreativitet och engagemang har delats ut under uppmärksammade former. Prisutdelningen skedde vid inspirationsföreläsningen med Marilyn Pattison, arbetsterapeut från Australien. Det tilldelades Emma Niklasson, som läser sjätte terminen på programmet. 

I motiveringen stod bland annat: "Med sitt stora engagemang har hon bidragit till att inspirera och motivera flera goda efterträdare inom det viktiga studiesociala arbetet. När det gäller marknadsföring av programmet och yrket har Emma som studentrepresentant deltagit i nationell och internationell konferens, där hon har presenterat olika utbildningsmoment".

Programutskottet (PU) vid Arbetsterapeutprogrammet vill med priset uppmärksamma de engagerade studenter som finns vid programmet och den betydelse de har för programmet. Utmärkelsen delas ut en gång per år från och med 2011 och nominering av student eller studentgrupp kan göras av såväl lärare som studenter.

Läs mer.
 


2011-04-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08