Göm menyn

Seminarium om dödshjälp och palliativ vård

Professor Jan Bernheim från Belgien hör till dem som förespråkar legalisering av dödshjälp. Den 1 april deltar han i ett seminarium vid LiU om eutanasi och palliativ vård.


Sedan 2002 tillåter Belgien dödshjälp för patienter som själva ber om det, som är obotligt sjuka och i livets slutskede lider av svåra smärtor. På ett seminarium om eutanasi och palliativ vård berättar Jan Bernheim om Belgiens erfarenheter. 
 

Han är onkolog och medicinsk etiker och ser inte någon motsättning mellan eutanasi och palliativ vård. Redan 1979 var han med om att grunda en av Europas första organisationer för just palliativ vård. Idag ingår han i End-of-life Care Research Group vid Vrije Universiteit i Bryssel.

Jan Bernheim är i Sverige för att vara med på årsmötet för föreningen Rätten till en värdig död, men är förutom till LiU även inbjuden till Karolinska institutet och Uppsala universitet.

Vid LiU tas han emot av Institutionen för medicin och hälsa, som är värd för seminariet.

‑ Ämnet för seminariet är kontroversiellt. Landstingets etiska råd tillfrågades att vara med som arrangör, men avböjde efter diskussioner, säger Stellan Welin, professor vid Avdelningen för hälsa och samhälle.


På seminariet kommenteras
Jan Bernheim av Petra Gelhaus, läkare och medicinsk etiker vid Universität Münster och gästforskare vid Avdelningen för hälsa och samhälle, Hälsouniversitetet.

”Euthanasia and Palliative Care” är ett öppet seminarium och hålls på engelska.
 

Text: Birgitta Weibull
 


2011-03-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08