Göm menyn

Selektiv strålning kan förbättra cancerbehandling

Patienter med ändtarmscancer behandlas rutinmässigt med strålning före operationen. Men effekterna av strålbehandling är mycket olika, och ibland kan den rentav förvärra cancern. Det blir därför viktigt att avgöra vilka patienter som ska få strålbehandling. Förekomsten av två proteiner, var för sig, kan ha stor betydelse här, visar Annica Holmqvist i sin avhandling i onkologi.

Tjock- och ändtarmscancer drabbar årligen 5 500 personer i Sverige. Dödligheten är hög, mellan 40 och 50 procent. Det är den cancerform som skördar flest liv, efter bröstcancer, hos kvinnor, och efter lung- och prostatacancer hos män.
Sedan slutet på 1990-talet sätts strålbehandling rutinmässigt in före operation av ändtarmscancer, något som har minskat dödligheten. Men strålning kan ibland förvärra cancern, genom att tumören växer snabbare och blir mer aggressiv.
 

Annica Holmqvist har i en klinisk studie undersökt hur förekomsten av ett par proteiner, survivin och PINCH, varierar med strålbehandling och överlevnad hos patienterna. I studien ingår 137 patienter från slutet av 1980-talet, där hälften fick strålbehandling, hälften inte. Fördelen med en patientgrupp så långt bakåt i tiden, säger Annica Holmqvist, är att också den långsiktiga överlevnaden kan studeras.

Survivin är ett väl studerat protein som finns i fostervävnad, men inte i normal vävnad. Men det finns i tumörer. I höga halter är det relaterat till en sämre överlevnad hos de patienter som också fått strålbehandling, visar Annica Holmqvist.

- Frågan är om dessa patienter bör strålbehandlas alls, säger hon. I så fall kan det kanske göras i kombination med ämnen som hämmar survivin, så kallade antisenseoligonukleotider.


Det andra proteinet, PINCH,
är nyupptäckt och mindre studerat. Det finns i ytmembranet hos friska celler, men ökar markant i tumörer och ännu mer i metastaser. Mängden PINCH visar sig inte variera mellan strålbehandlade och inte strålbehandlade patienter, däremot dess egenskaper. Med strålbehandling tycks PINCH hämma funktionen hos de celler som i sin tur motverkar cancercellers tillväxt. Tumören blir aggressivare och överlevnaden sämre.

- Det är alltså inte säkert att strålbehandling är bra att ge i de fall där PINCH förekommer mycket, säger Annica Holmqvist.

Hon har också studerat hur lokaliseringen av blod- och lymfkärl påverkar patienters överlevnad, liksom förekomsten av inflammatoriska celler, ärrvävnad, död vävnad och slem. Överlevnaden visade sig vara bättre för patienter som hade lymfkärl i tumörens periferi, istället för i dess inre, samt för patienter med mycket inflammatorisk infiltration i tumören.

Annica Holmqvist disputerade den 25 mars.

 

Text: Anika Agebjörn 2011-03-30

 


2011-03-30Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08