Göm menyn

”De ser verksamheten med nya ögon”

Kortare vårdtider och ökad patientsäkerhet. Det är två områden där studenter på Hälsouniversitetet hoppas bidra. I två veckor har de arbetat med praktiskt förbättringsarbete inom vården runt om i länet. Projektet sker i samarbete med landstinget och är unikt i sitt slag.
  Studenter från sjuksköterskeprogrammet.

Runt 300 studenter från Hälsouniversitetet deltar i projektet, som sker inom ramen för kursen förbättringskunskap. I fredags presenterade de sina första förslag som rör allt från förbättrade dokumentationssystem, till hur man kan ge bättre informationen till patienter som får vänta länge på akuten.

Två av dem som deltar är sjuksköterskestudenterna Robert Eriksson och Linda Frödin. Tillsammans med studenter från läkar- och sjukgymnastprogrammet har de varit på US ortopedavdelningar. Där har de tittat på rutinerna kring utskrivning av patienter och hur kommunikationen skulle kunna förbättras.
– Det gäller till exempel bokningen av hjälpmedel och hemtransport. Om patienten har rullstol krävs det att transporten är anpassad därefter. Felaktiga transportbokningar kan göra att patienten måste stanna en extra dag, vilket förlänger vårdtiden i onödan, säger Linda Frödin.

Prestigelöst samarbete
Här är kommunikationen mellan sjuksköterskor och rehabiliteringsteam viktig. Bland annat ska studenterna ta fram en ny checklista som ska användas vid ronden så att ansvarsfördelningen blir tydligare och bokningen av hjälpmedel och hemtransport planeras in i rätt skede.
– Förhoppningsvis gör det att patienternas hemgång blir både snabbare och smidigare, säger Robert Eriksson som går fjärde terminen på sjuksköterskeprogrammet.
Enligt Jennie Berg som är handledare för gruppen och biträdande vårdenhetschef på ortopeden, så har samarbetet med studenterna fungerat bra. Personalen har först fått ge förslag på områden som behöver förbättras, som studenterna sedan har arbetat utifrån.
– Det är bra att få in studenter, de ser verksamheten med nya ögon. Förhoppningsvis gör det här att utskrivningsrutinerna kan fungerar ännu bättre framöver. Medicinskt ansvarig sjuksköterska på kommunen har varit väldigt positiv till initiativet, säger Jennie Berg.
 
Efterfrågad kompetens
Ämnet förbättringskunskap är yrkesöverskridande och involverar samtliga utbildningsprogram på Hälsouniversitetet. Verksamhetsförlagda förbättringsarbeten har genomförts på försök sedan 2009, men det här är första terminen som projektet genomförs i full skala. Tanken är både att inspirera vårdens utvecklingsarbete och att ge studenterna kompetens inom förbättringskunskap.
– Det är en efterfrågad kompetens i dag. Med det här samarbetet främjar vi både landstingets förbättringsarbete och stimulerar universitetets eget utvecklingsarbete, säger Johanna Dahlberg, studierektor på Hälsouniversitet och pedagogiskt ansvarig för kursen.
Studenternas arbete kommer att fortsätta under våren, med slutredovisningar den 1 april. Tanken är att upplägget ska fortsätta även framåt, så att kommande studenter kan utvärdera och fortsätta de förändringsarbeten som nu påbörjas.
 

Text: Karin Allander


 

 


2011-02-09Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08