Göm menyn

Studenter förbättrar vården

Studenter på Hälsouniversitetet läser förbättringskunskap. Nytt denna termin är att studenterna på inbjudan från Landstinget deltar i riktiga förbättringsarbeten i vården.

Fredag den 4 februari kommer studenterna att redovisa vad de kommit fram till i dessa förbättringsprojekt.

Projekten handlar bland annat om:

•    Information om varför man får vänta på akuten
•    Hur kan man göra överrapportering säkrare
•    Hitta ett sårdokumentations”system” som beskriver sår och dess utveckling genom läkningsprocessen med vetenskaplig terminologi
•    Hur kan man förbättra logistiken vid receptionen/provinlämningen så att det blir mer effektivt och mindre spring för personalen mellan olika stationer?
•    Hur kan man förbättra information på anslagstavlor för att nå de berörda?? (förutom personalmöten)
Målsättning är att gemensamt utveckla kunskapen om förbättringsarbete – både inom Hälsouniversitetet och inom Landstinget.
-    Målet är att främja kompetensförsörjningen inom landstinget genom att framtida medarbetare får kompetens inom förbättringskunskap, säger Tommy Skau, vårddirektör. Genom studenternas medverkan hoppas vi också stimulera och inspirera vårdverksamhetens förbättringsarbete.

Initiativet startade vårterminen 2009 med en första pilotomgång, omfattande tre studentteam under totalt två veckor. Efter ytterligare tre pilotomgångar, med allt större omfattning, görs nu detta i full skala från och med vårterminen 2011.

Full skala innebär:
•    ca 40 projekt/termin
•    ca 40 kontaktpersoner från landstingets verksamheter
•    ca 300 - 350 studenter/termin i 40 basgrupper
•    ca 40 basgruppshandledare/lärare från HU
 


2011-02-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08