Göm menyn

Kandidat Kork-pris till Annette Theodorsson

Läkarstudenterna prisar Annette Theodorsson för ett ”exceptionellt engagemang i undervisningen”.

KorkUniversitetslektor Annette Theodorsson har tilldelats utmärkelsen Kandidat Kork höstterminen 2010. Varje termin nominerar avgångsterminen på Läkarprogrammet de handledare/lärare som de tycker utmärkt sig i sin undervisande och pedagogiska roll. Efter omröstning belönas vinnaren med ett vandringspris. Priset "Kandidat Kork" ska gå till den lärare som kan få till och med den mest korkade studenten att förstå.


Motiveringen till Annette Theodorssons  pris lyder:
Utan att ge avkall på kraven på studentens kunskaper ser Annette Theodorsson genom noggrannhet och anpassningsförmåga till att alla studenter som passerat hennes handledarskap tillgodogjort sig essentiella kunskaper och färdigheter.

Annette Theodorssons engagemang i undervisningen inspirerar studenten att lära sig mer än baskunskaper och hon utmanar oss att tänka i nya banor. Hennes respekt för studenten som en blivande kollega genomsyrar hennes bemötande. Med tydlighet och oändligt tålamod lyckas hon få utrymningen av ett subduralhematom att verka lekande lätt.
 


2011-01-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08