Göm menyn

Etiskt Forum i ny skepnad

Etiskt forum har fått ny kostym 2011 och är nu en renodlad föreläsningsserie med en rad spännande föreläsare. Bland annat kommer professor Torbjörn Tännsjö att föreläsa på temat ”Döden är förhandlingsbar”.

Etiskt forum är öppna föreläsningar för alla med intresse för etiska frågor. Från att tidigare ha varit en seminarieserie med diskussioner är det nu en föreläsningsserie. Naturligtvis ges fortfarande möjligheten till frågor och diskussion efter varje föreläsning. Etiskt forum har också bytt dag till tisdagar för att inte krocka med andra föreläsningsserier. Det kommer att bli flera högintressanta föreläsningar på tisdagar under våren.
- Vi har valt att göra om Etiskt forum av flera skäl. Dels krockade seminarierna tidigare med andra föreläsningsserier på Hälsouniversitetet. Dessutom har det varit svårt att få personal och studenter att komma, trots intressanta ämnen. Vi hoppas nu att alla ser Etiskt forum som en möjlighet till både kunskap och diskussion, säger Ulrika Swartling, forskare vid Avdelningen för Pediatrik och ansvarig för Etiskt forum.
Ulrika Swartling har tagit över stafettpinnen efter Johnny Ludvigsson, som startade Etiskt forum och har drivit det under många år.
- Vi hoppas att både lärare, studenter och allmänhet ska komma och ta del av vårens spännande program, säger Ulrika Swartling. Alla är även välkomna att höra av sig och föreslå föreläsare och teman inför kommande terminer. Målet är att komplettera utbildningarna och arbetet på klinik, och att lyfta fram aktuella etiska problem.
Först ut av föreläsarna är Kristina Söderlind Rutberg, överläkare och samordnare för donationsverksamheten i Östergötland, som den första februari föreläser på temat: ”Donationsförberedande behandling till döende - etiskt dilemma?”.

Hela vårens program:


1 feb: Donationsförberedande behandling till döende - etiskt dilemma?
Föreläsare: Kristina Söderlind Rutberg, Överläkare och samordnare för donationsverksamheten i Östergötland
Tid och plats: 15.30-16.45 i lokal Linden, ingång 64 eller 65, Campus US   

8 mars: Döden är förhandlingsbar
Föreläsare: Torbjörn Tännsjö, professor i medicinsk etik, Stockholms Universitetet
Tid och plats: 15.30-16.45 i Berzelius-salen, ingång 64 eller 65, Campus US   

5 april: Cancerscreena friska eller ta hand om de redan sjuka?
Föreläsare: Hans Starkhammar, docent, överläkare och  verksamhetschef för Regionalt cancercentrum SÖ-regionen, US, Linköping
Tid och plats: 15.30-16.45 i lokal Linden, ingång 64 eller 65, Campus US

17 maj: Hur gör vi när vi inte har råd att göra allt vi vill i vården?
Om etiska aspekter på prioritering och ransonering.
Föreläsare:  Lars Sandman, professor i vårdetik, Högskolan i Borås och etisk rådgivare, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet.
Tid och plats: 15.30-16.45 i lokal Linden, ingång 64 eller 65, Campus US
   
7 juni: Etiska frågor i livets slutskede - när och hur får man dö, och vem bestämmer?
Föreläsare:  Marit Karlsson, Överläkare vid LAH, medlem i Landstingets Etiska Råd.
Tid och plats: 15.30-16.45 i Berzelius-salen, ingång 64 eller 65, Campus US

 

Hela vårens program: www.hu.liu.se/etiskt-forum


 


2011-01-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08