Göm menyn

Johnny Ludvigsson belönas med Bergdahlpris

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson mottog ett grafiskt blad.

För att hedra minnet av Björn Bergdahl har ett pris för goda pedagogiska insatser inrättats. Priset delas ut för första gången i år och pristagare är Johnny Ludvigsson som ”med hårt metodiskt arbete, uthållighet och en stark vilja bidragit till att förverkliga drömmen om Hälsouniversitetet”.

Professor Björn Bergdahls bidrag till Hälsouniversitetets utveckling har varit av stor betydelse. Hans pedagogiska intresse och kompetens parat med hans oförtröttliga förmåga att driva processer framåt gjorde honom till en näst intill oumbärlig kraft inom fakulteten. Hans bortgång i mars 2009 var en stor förlust för Läkarutbildningen och Hälsouniversitetet. För att hedra hans minne har ett pris för goda och långsiktiga pedagogiska insatser inrättats. Priset kommer att delas ut årligen av dekanus i samband med fakultetskollegiets decembermöte.

2010 års Bergdahlpris tilldelas Professor Johnny Ludvigsson med följande motivering:

Hälsouniversitetet som det ser ut idag var en gång en dröm - en vision som skulle bli verklighet! Att förverkliga en dröm kräver inte bara mod och engagemang - det kräver också hårt metodiskt arbete, uthållighet och en stark vilja.

Johnny Ludvigsson är en av de personer som stod för allt detta redan före starten 1986 och som framgent stått upp för Hälsouniversitetets utbildningsprofiler: professionell och interprofessionell utveckling, problembaserat lärande och vårdutbildningarnas inriktning mot hälsa och prevention.

Johnny Ludvigsson var under Hälsouniversitetets uppbyggnad en visionär och modig ledare som utan tvekan stod upp för de utbildningsprinciper fakulteten antagit och som med liv och lust tog sig an den stora utmaningen att bygga en helt ny läkarutbildning och en helt ny typ av fakultet.

Johnny Ludvigsson har haft alla de funktioner en universitetslärare kan ha i ett problembaserat utbildningssystem, från fallkonstruktör och basgruppshandledare till prodekan med ansvar för grundutbildning. Han har dessutom ett stort antal publikationer med pedagogisk inriktning och hans uthållighet vad gäller de etiska frågornas plats i grundutbildningarna är legendarisk.

Bergdahlkommittén kunde inte ha fått en mer värdig kandidat till den första prisutdelningen.


2010-12-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08