Göm menyn

Förtjänstmedalj i guld till Åke Wasteson

Förtjänstmedaljspristagare

Från vänster: Åke Wasteson. David Olander. Björn Gerdle delar ut medalj till Magnus Baumgardt.

16/12 Idag delades Hälsouniversitetets förtjänstmedaljer ut. Åke Wasteson belönades med guldmedalj för att ”han har haft en avgörande betydelse för uppbyggnaden av läkarutbildningen samt interprofessionella samarbeten mellan utbildningarna”.

Silvermedalj delades ut till studenten David Olander, Biomedicinska analytikerprogrammet, för att han har tagit på sig ansvaret för att starta en ny programsektion inom Hälsouniversitetets studentkår och har lyckats att föra sina kurskamrater närmare varandra och skapat en mycket stark gemenskap.

Förtjänstmedalj i silver för en avhandling som visat excellens inom sitt område tilldelades Magnus Baumgardt.

Hälsouniversitetets förtjänstmedalj i guld 2010 delas ut till Åke Wasteson med motiveringen:

”Åke Wasteson har haft en avgörande betydelse för uppbyggnaden och planeringen av läkarutbildningens basala delar, där integrationen mellan teori och praktik samt interprofessionella samarbeten mellan utbildningarna var ett särskilt spännande inslag i den nya utbildningen.

Åke Wasteson har varit en omtyckt lärare och har alltid haft ett stort engagemang för mottagandet av Hälsouniversitetets studenter, där hans ställningstagande för begrepp som bildning och kultur blev särskilt tydligt. Åke värnar också starkt om studentperspektivet i våra utbildningar – vilket på senare år bland annat gav sig uttryck i hans arbete med Lika villkor.

Åke Wasteson har varit både prefekt och dekanus på Hälsouniversitetet. Som chef månade han om alla medarbetares möjlighet till kompetensutveckling, både för grupper av medarbetare och för enskilda anställdas karriärutveckling, alltid med stor omtanke och hög personlig integritet. Han fick stor betydelse för fakulteten med sina personliga egenskaper, som bland annat innebar att han var en utmärkt representant för HU även i internationella sammanhang. ”

Hälsouniversitetets förtjänstmedalj i silver 2010 delas ut till David Olander med motiveringen:

”David Olander, som för närvarande går termin 3 på det nystartade BMA-

programmet, har tagit på sig ansvaret för att starta en ny programsektion inom

Hälsouniversitetets studentkår Consensus. Detta är en mycket viktig del för

programmets kvalitet, studentinflytande och gemenskap. Genom sitt outtröttliga

engagemang i starten av en ny sektion har David successivt lyckats att föra sina kurskamrater närmare varandra och skapat en mycket stark gemenskap. Få personer har Davids energi och uthållighet.”

Förutom arbetet med en ny sektion har David också varit mycket engagerad i olika sammanhang med att informera om BMA-programmet till presumtiva studenter.

Hälsouniversitetets förtjänstmedalj i silver 2010 delas ut till Magnus Baumgardt med motiveringen:

”Förtjänstmedalj i silver tilldelas Magnus Baumgardt för sin avhandling ”Genetic

mechanisms behind cell specification in the Drosophila CNS”. Han har i fyra

arbeten, som alla publicerats i högt aktade vetenskapliga tidskrifter, studerat de

bakomliggande genetiska orsakerna för specialisering av nervceller. Han visar att den styrs av en sorts kod sammansatt av kombinatoriska effekter hos genregulatoriska

proteiner, där sekvensen och kombinationen av deras verkan, bestämmer att nervcellen får en unik identitet, finns i rätt antal, etablerar korrekta kontakter med andra nervceller vid rätt tidpunkt i centrala nervsystemets utveckling.

Dessa fascinerande insikter och resultat om hur specialiseringen av cellerna i bl a människans nervsystem sker, erhålles genom studier hos modellorganismen bananfluga och visar hur viktiga biologiska funktioner konserveras i arvsanlagen hos många organismer.”


2010-12-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08