Göm menyn

FORSS stöder projekt om ledgångsreumatism

Ett forskningsprojekt som visar att tidig upptäckt och snabba insatser kan bromsa sjukdomen ledgångsreumatism har utsetts till årets bästa av Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS).

Utmärkelsen innebär ett projektstöd på 550.000 kronor till forskargruppen med Thomas Skogh, professor i reumatologi, och Peter Söderkvist, professor i cellbiologi, i spetsen.

TIRA (Tidiga insatser vid reumatoid artrit) är ett patientnära forskningsprojekt med anknytning till de tre landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen. Det har pågått i flera år och nått internationellt uppmärksammade resultat och lett till effektiva behandlingsrutiner vid nyupptäckt ledinflammation. Prognosen för nyinsjuknade patienter har nu förbättrats avsevärt, men fortfarande återstår forskning för att ännu tidigare identifiera sjukdomen.

Två av delstudierna i projektet får tillsammans 550.000 av de 21,8 miljoner kronor som FORSS beviljar i forskningsstöd för 2011.


2010-12-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08