Göm menyn

Karin Siwe och Anders Winbladh prisas av läkarstudenter

Medicine Studerandes Förbund i Linköping har instiftat ett nytt handledarpris och de första pristagarna har nu utsetts . Årets kliniska handledare 2010 är Anders Winbladh, kursamanuens och specialistläkare på kirurgiska kliniken, och årets prekliniska förebild är Karin Siwe, universitetslektor och överläkare vid kvinnokliniken, US.

Årets kliniska handledare 2010 är Anders Winbladh, kursamanuens på kirurgterminen

Under sitt arbete som kursamanuens har Anders Winbladh haft möjlighet att påverkat många studenter med sin entusiasm. Med sin ungdom och handledarstil är han en frisk fläkt under utbildningen. Med följande motivering får han Linköpings handledarpris:

"Anders Winbladh har som kursamanuens på kirurgterminen samt under sitt arbete med den prekliniska utbildningen väckt en lust hos studenterna att driva sig själva till att verkligen göra sitt yttersta. Genom gott föredöme samt engagerad undervisning har han en fantastisk förmåga att inspirera och sätta drömmar om stordåd och framtidstro i huvudet på små studenter."

Årets prekliniska förebild 2010 är Karin Siwe, överläkare på kvinnokliniken US och landstingspedagog

Med motiveringen:

"En engagerad och aktiv handledare som verkligen bryr sig. Hon ser inte bara till att studenterna inhämtar kunskap utan är även väldigt mån om att gruppens sociala atmosfär fungerar och bidrar på så sätt till ett gott klimat i gruppen.

Hon är omhändertagande, kunnig och väldigt engagerad i utbildningen. Hon motiverar till studier med sitt kunnande och sin kliniska erfarenhet, lyssnar på studenterna, förklarar relevanta saker vid behov och lägger sig på rätt nivå. Dessutom ger hon alltid konkret och relevant konstruktiv kritik. En både tydlig och positiv basgruppshandledare som ser individerna."


2010-12-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08