Göm menyn

Primärvården prioriterar ”rätt” - men patienterna har en annan syn på vårdbehov

Primärvården följer riksdagens beslutade prioriteringar. Men patienterna gör andra bedömningar av sitt vårdbehov, visar forskare vid Linköpings universitet.

Patienter prioriterar akuta, okomplicerade tillstånd högre än kronisk sjukdom. Läkare gör tvärtom.

Det visar en ännu opublicerad studie gjord av fyra HU-forskare, läkarna Eva Arvidsson och Malin André samt Lars Borgquist, professor på Institutionen för medicin och hälsa samt Per Carlsson, professor vid Centrum för medicinsk utvärdering som presenterades på den pågående Läkarstämman och som nu refereras i Läkartidningen.

Forskarna har undersökt om de prioriteringsprinciper som riksdagen beslutat om följs i primärvården. 3 000 enkäter skickades till läkare, sjuksköterskor och patienter vid fyra vårdcentraler i sydöstra Sverige.

Under två veckor fick personalen, utifrån prioriteringsprinciperna, för varje patient bedöma tillståndets svårighetsgrad, förväntad nytta av åtgärd och kostnadseffektivitet. Patienterna fick i sin tur göra en egen bedömning av sitt vårdbehov.

Resultatet visar att läkarna tycks följa prioriteringsprinciperna, men också att patienterna ser saken annorlunda. Bara i 14 procent av fallen sammanföll bedömningarna av vårdbehoven.

Patienterna prioriterade akuta tillstånd som infektioner, smärtbesvär, livskriser och samtal samt blodtryckskontroller högt medan läkarna prioriterade mer komplicerade kroniska tillstånd, exempelvis hjärtsjukdom, utredning av KOL, astmakontroller eller komplikationer vid diabetes.

Patienterna prioriterade dessutom sina egna vårdbehov högre än vad personalen gjorde.

Text: Gunilla Pravitz


2010-12-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08