Göm menyn

Tio miljoner till regenerativ medicin

AFA Försäkring satsar 60 miljoner kronor på ett femårigt FoU-program i regenerativ medicin. Tio miljoner går till forskningsprojekt vid Linköpings universitet. De handlar om frakturläkning och reparation av skadade hjärtan.

Per Aspenberg, professor i ortopedi, och Mikael Sigvardsson, professor i cellbiologi, får fem miljoner kronor för projektet Regenerativ medicin i ortopedin.

Projektet handlar om stamcellsforskning med avsikt att förstå och påskynda frakturläkning.

För att effektivt kunna utnyttja den fulla potentialen av dessa nya möjligheter krävs bättre kunskaper om frakturläkningens biologi. Forskarna vill skaffa denna kunskap genom detaljerade undersökningar av de celler som deltar i den tidiga läkningsfasen, och hur dessa cellers funktion påverkas av stimulering med läkemedel eller belastning. I dessa mer basala undersökningar används transgena musstammar som tillåter forskarna att följa stamcellers mognad i det skadade benet.

Syftet med projektet är att utveckla rationell läkemedelsbehandling för att förkorta läkningstiden och förhindra komplikationer vid skelettskador. Dessutom kan det ge möjligheter för stamcellstransplantationer till svårläkta frakturer, vilket vore av stor betydelse för sjukvården och patienterna.

May Griffith, professor i regenerativ medicin, får fem miljoner kronor för projektet Biomaterial - Förbättrade strategier att reparera skadade hjärtan, ett samarbete mellan kliniskt aktiva läkare och grundforskare.

De skador som uppstår på hjärtats muskel vid en infarkt blir ofta permanenta vilket ger en nedsatt hjärtfunktion.

Forskarna ska använda en kombination av biomaterial och cellbaserad terapi för att bromsa destruktiva, inflammatoriska förlopp men även för att öka nybildning av blodkärl i det skadade området.

Biomaterialens primära roll är att skydda de celler som tillförs den skadade hjärtmuskeln, så att de kan utföra sina uppgifter på bästa sätt. För att genomföra detta har de utvecklat avancerade musmodeller, möjligheter att rena och få stamceller att växa i laboratoriet samt möjligheter att genomföra samma typ av arbete på mänskliga celler.

LiU är ett av sex universitet som får del av AFA Försäkrings satsning. De övriga är Umeå universitet, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Lunds universitet.

AFA Försäkrings stora satsning fokuserar på regenerativ medicin i vid bemärkelse, såväl grundläggande forskning som kliniska tillämpningar, säger Hans Augustson, avdelningschef vid FoU-beredningen.

Text: Åke Hjelm


2010-12-01Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08