Göm menyn

Så kan kokainsuget stoppas

David Engblom

Hallå där...David Engblom, docent i neurobiologi vid Linköpings universitet som håller nästa föreläsning i Forskning i Framkant på temat ”The addicted brain”.

Du studerar kretsar i hjärnan som signalerar belöning och obehag, och bland annat leder till kokainsug. Har ni gjort några framsteg den senaste tiden?

– Vi har visat att en viss signalmolekyl i hjärnan verkar ha en viktig roll vid återfall i kokainberoende. Studien är gjord på möss, vars hjärnor reagerar ganska likt människors på kokain. Vi hoppas att detta fynd kan vara till hjälp vid beroendebehandling i framtiden.

När kan det komma ett läkemedel som hämmar den speciella molekylen hos människor som är drogberoende?

– Det finns redan substanser som gör detta. Problemet med dem är att biverkningarna på det kognitiva planet blir för stora. Man skulle behöva hämma molekylen bara i vissa delar av hjärnan. Detta gjorde vi i våra försök på möss men det är svårt i människor. Det är heller inte självklart att en hämmare skulle ha samma goda effekt i människa som i mus.

Hur reagerar mössen som får kokain?

– De gillar kokain, och blir allmänt livligare strax efter de fått drogen. Vi driver dem inte in i något egentligt beroende under de relativt korta studierna.

Vad tar du mer upp i föreläsningen?

– Jag kommer att prata en del om vad som händer i hjärnan när man blir beroende, som till exempel vilka molekylära förändringar som sker i belöningssystemet. Belöningssystemet har positiva funktioner som att öka vårt intresse för till exempel sexuell aktivitet, skaffa mat och ta hand om barn. Men det kan också gå snett så att droger tar över, man kan säga att de ”kapar” hjärnan.

Du har tagit emot flera prestigefyllda anslag till din forskning. Vilken är din drivkraft att forska på drogberoende?

– Drogberoende är ett stort samhällsproblem, och om vi kan ta fram bättre metoder att behandla det kan vi minska mycket lidande bland drabbade och anhöriga.

Forskning i framkant 2 dec: "The addicted brain"

Föreläsare: David Engblom, docent vid IKE

Torsdag 2 december kl 15.30-16.30

Plats: Victoriasalen, Universitetssjukhuset i Linköping.

(The lecture will be held in English)

- - - - - - - - - - -

David Engblom är en ung forskare vid Linköpings universitet, som fått ta emot stora anslag och blivit utsedd till rådsforskare vid Vetenskapsrådet. Under året har han fått det prestigefyllda ERC Starting Grant från Europeiska forskningsrådet (ERC). Han studerar hur beroendeframkallande droger och inflammatoriska sjukdomar påverkar hjärnan för att man i framtiden ska kunna hitta behandlingar mot drogberoende.

Text: Maria Carlqvist, LiO


2010-11-29Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08