Göm menyn

Miljoner till HU-forskare

Över 8 miljoner delas ut till Hälsouniversitetets forskare från FAS. Björn Gerdle, professor, får 2,4 miljoner för att forska om kronisk nack- och skuldersmärta.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. Fyra forskare vid Hälsouniversitetet har nu fått projektmedel från FAS.

Björn Gerdle, professor i rehabiliteringsmedicin, tilldelas 2,4 miljoner kronor för att studera biomarkörer för kronisk arbetsrelaterad nack- skuldersmärta och generaliserad muskelrelaterad smärta.

- Kronisk nack- och skuldersmärta och generaliserad muskelrelaterad smärta är vanligt i befolkningen och förhöjd i flera yrkesgrupper. Effekten av olika behandlingar och rehabilitering är ofta otillräcklig, berättar Björn Gerdle.

I detta projekt planerar forskargruppen att studera cerebrospinalvätska (CSF) serum och saliv hos kvinnor med kronisk arbetsrelaterad nack- skuldersmärta, hos kvinnor med generaliserad smärta och hos friska kvinnor. De olika kroppsvätskorna (CSF, serum och saliv) har valts för att spegla smärtmekanismer både i perifera vävnader och i centrala nervsystemet.

Ökar möjligheten att utveckla effektiva behandlingar

Huvudsyftet är att identifiera specifika proteiner som kan utgöra biologiska markörer för smärtmekanismer i de valda patientgrupperna. Dessutom ska forskarna undersöka halten av biomarkörer relaterat till upplevd smärta. På så vis hoppas man kunna identifiera eventuella subgrupper samt undersöka vilka förändringar som starkast särskiljer de tre grupperna av försökspersoner. Genom projektet ökar möjligheterna att utveckla effektiva behandlingar med positiva effekter för de drabbade individerna.

Övriga som får projektbidrag från FAS är:

Preben Bendtsen, Inst för medicin och hälsa (IMH)

Forskningsprojekt: RCT studie beträffande effektiviteten av mejlbaserade alkoholinterventioner till högskole- och universitetsstuderande (1,2 miljoner kronor)

Gunilla Sydsjö, Inst för klinisk och experimentell medicin (IKE),

Forskningsprojekt: Relationer och föräldraskap hos 169 lesbiska par- en nationell longitudinell studie efter spermadonation i Sverige. (1,6 miljoner kronor)

Elina Mäki-Torkko, IKE

Forskningsprojekt: Cochleaimplantat hos vuxna: livskvalitet, kognition och epidemiologi. (2,95 miljoner kronor)


2010-11-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08