Göm menyn

Läkemedelsstudie gav internationellt pris

magnus janzon

Ett nytt läkemedel mot hjärtinfarkt kan göra att betydligt färre patienter återinsjuknar och dör. Dessutom minskar sjukvårdens kostnader, visar en LiU-studie som nyligen prisbelönades vid American Heart Associations årliga kongress.

Behandling med ett nytt blodplättshämmande läkemedel mot hjärtinfarkt och instabil kärlkramp kan göra att betydligt färre patienter återinsjuknar och dör. Dessutom minskar sjukvårdens kostnader. Det visar en LiU-studie som nyligen prisbelönades vid American Heart Associations årliga kongress.

Studien PLATO är en hälsoekonomisk utvärdering utförd av en forskargrupp vid CMT under ledning av Magnus Janzon, med. dr. vid LiU och verksamhetschef vid Kardiologiska kliniken, US.

-Vårt arbete blev högst rankat bland alla bidragen inom området kärlsjukdomar – biologi och klinisk vetenskap. Det blev också mycket uppmärksammat under mötet, säger Magnus Janzon.

Totalt tävlade 11 000 bidrag inom sju områden.

Läkemedlet Tikagrelor från Astra Zeneca verkar genom att hämma aktiviteten hos blodplättarna, som bidrar till att bilda blodproppar. Det har passerat alla faser i den kliniska prövningen och nu återstår att visa att det också är en hälsoekonomiskt försvarbar behandling innan det kan komma ut på marknaden. Det uppdraget gick för ett par år sedan till CMT-gruppen som sedan dess granskat utfallet bland 18 000 patienter i 44 länder.

-Vi har visat att Tikagrelor är en bättre behandling än de läkemedel vi har idag. Färre patienter återinsjuknar och dör, och detta medför också minskade sjukvårdskostnader, säger Magnus Janzon.

Presentationen på kongressen var det första offentliggörandet av den hälsoekonomiska studien. En vetenskaplig artikel är snart klar för publicering.

Foto: Göran Billeson

Text: Åke Hjelm


2010-11-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08