Göm menyn

Hjärtpatienter tränar med TV-spel

Tiny Jaarsma

Vid Hälsouniversitetet startar inom kort den första studien i världen av hjärtsviktspatienter som ska träna med hjälp av TV-spel. Tiny Jaarsma, professor, som leder studien, har intervjuats av SVT:s Östnytt.

40 hjärtsvikts-patienterna ska träna hemma i egen takt med hjälp av ett data-program. Patienterna ska träna i 20 minuter, tre gånger om dagen. Med hjälp av TV-spelet kan de boxas, spela tennis, golfa eller bowla.

- Vi vill att de ska träna hemma när det passar dem, när de har tid och när de känner för det. Vi hoppas att de ska bli mer aktiva och därmed känna sig bättre, berättar Tiny Jaarsma, som är professor i omvårdnad med inriktning mot lärande i vård och omsorg.

Målet med Tiny Jaarsmas forskning är att höja omvårdnadens kvalitet och stärka hälsovårdens prestationer för kroniskt sjuka hjärtpatienter.


2010-11-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08