Göm menyn

Forskar på läkning av blodkärl

Duncan Stewart

I sin forskning är Duncan Stewart intresserad av blodkärl, speciellt av hur nya stamcellsteknologier kan användas för att förbättra läkningen och återskapa blodkärl. Inte bara i hjärtat utan även i lungorna och andra ställen i kroppen. Han är nästa föreläsare i Forskning i framkant, torsdagen den 4 november.

Duncan Stewart är professor vid Department of Medicine, University of Ottawa. I sin föreläsning ska han berätta om två translationella forskningsprojekt, som är på väg att utvecklas till nya kliniska behandlingsformer.

Det första handlar om hur man kan använda stamcellsliknande ursprungsceller för läkning eller återbildning av blodkärl i lungorna hos patienter med den ovanliga och försvagande sjukdomen pulmonell hypertension. I det andra används en liknande metod för läkning av hjärtat efter en hjärtattack.

- Om experimenten faller väl ut kan behandlingen bli den första som effektivt kan återställa ett normalt blodflöde och blodtryck i lungorna på patienter med allvarlig pulmonell hypertension, säger Duncan Stewart.

Drabbar unga

Pulmonell hypertension är en aggressiv sjukdom som ofta leder till döden. Ofta drabbar den unga människor, främst kvinnor.

- Om vi kan påtagligt förbättra läkningen hos patienter som har drabbats av stora hjärtattacker, kan det förhindra utvecklingen av hjärtsvikt. Det skulle leda till en högre överlevnad och bättre livskvalitet.

Duncan Stewart har kontakter med forskare i Linköping och gemensamma projekt diskuteras.

- Jag ser fantastiska resurser vid Universitetssjukhuset i Linköping. Bland annat ett framstående Bildmedicinskt centrum, som skulle vara av oerhört värde i den translationella forskning som jag vill genomföra, säger Duncan Stewart.

Forskning i framkant:

”Designing future therapies for pulmonary hypertensions based on novel mechanistic insights.”

Föreläsare: Duncan Stewart, professor vid Department of Medicine, University of Ottawa.

Tid: Torsdag 4 november, kl 15.30

Plats: Victoriasalen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 7 - plan 10

Text: Maria Carlqvist, Landstinget i Östergötland


2010-11-01Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08