Göm menyn

Mäta blodtrycket hemma fungerar bra

Det fungerar lika bra att följa blodtrycket i hemmet som att göra det på vårdcentral. Det visar en ny SBU-rapport som gjorts av bland annat professor Fredrik Nystöm vid Hälsouniversitetet.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) är en myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder. De har utvärderat hemblodtrycksmätning i en ny rapport.

Den visar att hemblodtrycksmätning är lika effektivt för att styra blodtryckssänkande läkemedelsbehandling som mätning på mottagning. Hemblodtrycksmätning ger också minst lika god träffsäkerhet när det gäller att förutsäga risk för död eller att drabbas av någon hjärt- och kärlhändelse.

Att blodtrycket mäts hemma kan innebära både för- och nackdelar för patienten, såväl större bekvämlighet som större oro. Användningen bör därför bedömas individuellt.

Hemblodtrycksmätning kan vara kostnadsbesparande för vården då antalet mottagningsbesök blir färre än vid konventionell kontroll av blodtrycks¬behandling.


2010-10-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08