Göm menyn

Insats för världens diabetesbarn

Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Hälsouniversitetet, har fått uppdraget att leda den internationella diabetesorganisationen IDF:s arbete för barn och unga.

International Diabetes Federation med säte i Bryssel har verksamhet i 160 länder. Arbetet bedrivs i ett antal avdelningar, så kallade ”task forces”, och Ludvigsson blir nu ordförande för en ny avdelning inriktad på behandling och förebyggande av diabetes bland barn och ungdomar.

Uppdraget som är ideellt löper till 31 december 2012.

-Målsättningen bör i första hand bör vara att minska dödligheten i diabetes hos barn och ungdomar. Jag tror att man i första hand ska koncentrera insatserna till vissa områden som Afrika söder om Sahara, Indien, kanske Latinamerika, säger Johnny Ludvigsson.

Hans första åtgärd blir att utse en arbetsgrupp med representanter för alla världsdelar, i huvudsak barndiabetologer. Han vill också knyta kontakter med organisationer som arbetar för att skaffa fram insulin till länder där det saknas.

Varje år beräknas minst 100 000 barn världen över insjukna i diabetes. De flesta dör i brist på diagnos eller behandling.

Text: Åke Hjelm 2010-10-20


2010-10-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08