Göm menyn

Generna har betydelse för vår känslighet för sjukdom

Peter Söderkvist, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) vid Hälsouniversitetet, studerar skillnader i den genetiska koden mellan olika individer.

– Små variationer i våra gener kan ha stor betydelse för vår benägenhet att utveckla olika sjukdomar, säger Peter Söderkvist.

”Genetisk variation och dess betydelse för hälsa och sjukdom” är temat för hans föreläsning i Forskning i framkant på torsdag.

Människors arvsmassa är sig mycket lik mellan alla individer på jorden. Men små skillnader finns, som bland annat gör att vi ser olika ut och reagerar på läkemedel på olika sätt.

– På samma sätt förekommer variationer som gör oss olika känsliga att drabbas av sjukdom.

Den genetiska variationen innebär att baserna i den genetiska koden varierar mellan individer och kan påverka receptet för proteinerna i cellen och därmed förändra proteinernas funktion, med till exempel en ökad benägenhet att utveckla sjukdom, säger Peter Söderkvist.

Studier från Linköping visar att det finns variationer i arvsmassan som påverkar överlevnaden i en leukemiform, kronisk lymfatisk leukemi och risken för vissa kroniska inflammatoriska tillstånd. På senare år har en form av variation, antalet kopior av en gen, påvisats vara betydligt vanligare än man tidigare trott.

Ett dynamiskt forskningsfält

Arvsanlagen förekommer normalt i två kopior, men med moderna molekylärgenetiska metoder har man kunnat påvisa att det både kunde fattas en kopia och finnas extra genkopior. I båda fallen kan avvikelserna öka känsligheten för att utveckla sjukdom.

Möjligheterna att hitta framgångsrika behandlingar ökar när avvikelser i arvsanlagen i allt större utsträckning kan identifieras. Att kartlägga och identifiera avvikelser i arvsmassan är speciellt viktigt för att förstå bakgrunden vid komplexa sjukdomar, och cancersjukdomar.

– Det är ett dynamiskt forskningsfält där oerhört mycket har hänt de senaste åren, säger Peter Söderkvist.

Föreläsningen ”Genetisk variation och dess betydelse för hälsa och sjukdom”

Torsdag 7 okt kl 15.30

Victoriasalen, US i Linköping

Text: Maria Carlqvist


2010-10-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08