Göm menyn

Miljoner till forskning om smärtrehabilitering

Björn Gerdle

Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker vård. Smärtforskaren Björn Gerdles forskarteam har nu beviljats fem miljoner för att forska om olika rehabiliteringsprograms effekter och ytterligare 2,5 miljoner för att undersöka om rehabilitering kan förstärkas genom användande av internet.

Avdelningen för Rehabiliteringsmedicin vid IKE i samarbete med Smärt- och rehabiliteringscentrum vid Universitetssjukhuset har i två omgångar beviljats projektmedel från Vårdalstiftelsens Rehsam satsning (www.vardal.se) för att utveckla rehabiliteringen av patienter med långvarig smärta.

Smärta är den vanligaste anledningen till att människor söker vård. Långvarig smärta innebär ofta omfattande lidande. Den komplexa situationen kräver breda och samordnade behandlingsåtgärder under flera veckor. Den vetenskapliga litteraturen visar att sådan så kallad multimodal rehabilitering, en resurskrävande insats som innebär att patienten tas om hand av ett team av exempelvis sjukgymnast, beteendevetare och läkare,har god effekt på den långvariga smärtans olika konsekvenser. Men effekterna kan förbättras ytterligare och ett bredare utbud av evidensbaserade multimodala rehabiliteringsåtgärder är önskvärt.

Vanligtvis förmedlas den multimodala rehabiliteringen av ett team av personal. Men detta är inte alltid möjligt. Det finns därför behov av att utveckla multimodala rehabiliteringsprogram levererade av en behandlare. I det första projektet, som nyligen beviljades fem miljoner kr, jämförs ett enklare multimodalt pedagogiskt rehabiliterings program baserat på en form av kognitiv beteendeterapi (ACT-SMI) med ett rehabiliteringsprogram huvudsakligen baserat på fysisk aktivering och träning.

I MerIt-projektet, som i februari beviljades 2,5 miljoner kr, prövas om effekterna av multimodal rehabilitering kan förstärkas genom användande av internet. I projektet jämförs ett välfungerande multimodalt rehabiliteringsprogram med en situation där patienterna förutom rehabiliteringsprogrammet också via internet får tillgång till motivationshöjande insatser och stöd för att bibehålla resultaten efter genomgånget program. Om internet tillägget leder till positiva resultat kommer det att erbjudas alla patienter som deltar i rehabiliteringsprogrammen vid Smärt- och rehabiliteringscentrum.

Projektledare för båda projekten är professor och klinikchef Björn Gerdle. Projekten genomförs i samarbete med Professor Gerhard Andersson, IBL. I det första projektet ingår också Docent Britt Larsson, IKE och Docent Anders Tengström vid KI.


2010-09-27Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08