Göm menyn

Det stressade immunförsvaret hos den kranskärlssjuke patienten

Lena Jonasson

- Titeln speglar att jag är intresserad av immunförsvaret vid så kallad åderförkalkning eller åderförfettning, berättar professor Lena Jonasson om sin föreläsning i Forskning i framkant. Hennes forskargrupp koncentrerar sig nu på att studera vilka mekanismer som ligger bakom de immunologiska störningarna vid denna sjukdom.

Lena Jonasson är professor i internmedicin, särskilt vaskulär immunologi och överläkare vid Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset. Hennes tidigare forskning har visat att den immunologiska aktiviteten är avgörande för om kärlsjukdom utvecklas. Det har lett till ett paradigmskifte i synen på åderförkalkning och det är nu ett etablerat faktum att åderförkalkning är en inflammatorisk sjukdom.

Immunförsvaret åldras i förtid

- Förutom de mekanistiska studierna på cellnivå pågår flera samarbetsprojekt med andra forskare för att studera hur immunsystemet hos hjärtpatienter påverkas av stress, kost, infektioner och nya läkemedel, berättar Lena Jonasson.

Hennes forskning har blivit allt mer patientnära, dock fortfarande med en experimentell inriktning. De fortsatta studierna har visat att hjärtinfarktpatienter i sitt cirkulerande blod har djupgående störningar i immunförsvaret.

- I blodet speglas den inflammation som finns i kärlen, vi försöker ta reda på hur detta ska tolkas. Vi har intresserat oss för det skyddande immunförsvaret som verkar vara försvagat hos patienter som har haft hjärtinfarkt. Immunförsvaret åldras i förtid hos dem, liknande sker exempelvis hos reumatiker. Det blir en kronisk stress i immunförsvaret, frågan är varför och går det att påverka?

Kan stressbehandling hjälpa?

Det finns en klarlagd koppling mellan stress och hjärtinfarkt, särskilt hos depressiva patienter med låg stresströskel.

- Mer stress innebär mer inflammation i blodet. Leder stressen till en störning i immunförsvaret? Eller kan det t o m vara störningar i immunförsvaret som gör dessa patienter depressiva?

Frågan är om man kan ta fram läkemedel som stärker det skyddande immunförsvaret? Att tillföra celler som har vaktfunktion i immunförsvaret kan vara en väg att gå, men det är en avancerad behandlingsmetod. Kanske kan stresshantering också hjälpa? Det är i så fall en jämförelsevis enkel behandlingsmetod. Lena Jonasson berättar mer om det på sin föreläsning ”Det stressade immunförsvaret hos den kranskärlssjuke patienten” torsdag den 23 september kl 15.30 i Victoriasalen, US.


2010-09-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08