Göm menyn

Fredrik Elinder får Hälsouniversitetets Fernströmpris

Fredrik Elinder

Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi, är årets mottagare av Eric K Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Han får priset för sina banbrytande studier av spänningsaktiverade jonkanalers struktur och funktion, och hur sådan kunskap kan användas för att utveckla nya behandlingar av epilepsi och hjärtrytmrubbningar.

Fredrik Elinder har studerat hur spänningskänsliga kalium- och natriumkanaler, men även så kallade pacemakerkanaler i talamus och hjärtats SA-knuta, öppnar och stänger sin jonledande por. Genom en kombination av elektrofysiologi, molekylärbiologi, biokemi och datorsimuleringar har Elinder kunnat studera de strukturella förändringar som sker hos kanalerna när cellmembranets elektriska spänning detekteras och hur detta leder till öppning och stängning av kanalen. Han har även studerat hur denna spänningskänslighet kan modifieras av metalljoner, fettsyror och läkemedelsliknande substanser.

Elinder har bland annat publicerat i Nature och Neuron. Resultaten kan få betydelse för hur epilepsi och hjärtarytmier kan behandlas genom en ny verkningsmekanism.

Motivering till av Eric K Fernströms pris 2010:

Fredrik Elinder tilldelas Eric K Fernströms pris 2010 till yngre forskare för sina banbrytande studier av spänningsaktiverade jonkanalers struktur och funktion, och hur sådan kunskap kan användas för att utveckla nya behandlingar av epilepsi och hjärtrytmrubbningar.


2010-09-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08