Göm menyn

Storslam för HU-forskare i ERC-utdelning

David Engblom

Neurobiologen David Engblom vid Hälsouniversitetet har beviljats Starting Grant från det europeiska forskningsrådet ERC. De åtråvärda anslagen som garanterar finansiering i fem år delas ut i hård konkurrens och förra året gick endast fem av totalt 244 till Sverige.

Tre forskare vid Linköpings universitet har beviljats Starting Grants. David Engblom, Peter Nilsson och Johanna Rosén ingår alla i satsningen på LiU-forskarassistenter, som syftar till att rekrytera och stödja yngre forskare i toppklass.

Nu får de ytterligare förstärkning av sina resurser genom ERC Starting Grants som normalt ligger på 1,5 miljoner euro.

De har i början av sin karriär varit mycket framgångsrika och bygger nu upp egna forskargrupper inom högintressanta områden.

Den drogberoende hjärnan: David Engblom, 34 år och neurobiolog, inledde sin forskarbana med att identifiera ett enzym som orsakar feber. Sedan dess har han tagit sig allt längre in i hjärnans vindlingar och kartlägger nu de nervkretsar och mekanismer som ligger bakom aversion (motvilja) och belöning.

-ERC-anslaget är det största jag fått hittills under min karriär. Det innebär att jag nu kan satsa långsiktigt på min forskargrupp. Det är tryggt att veta att jag har en bra bas i 5-6 år framöver.

En drog som kokain ”kapar” hjärnans belöningssystem och minnet av den blir permanent. Nu inriktas forskningen på de dopaminproducerande nervceller som har betydelse för återfall i drogberoende, och på specifika nervceller i hjärnstammen som troligen spelar en viktig roll för aversion.

David Engbloms forskning kan leda till nya strategier för behandling dels av drogberoende, dels aversionssymtom som nedstämdhet och illamående hos patienter med kronisk inflammation och cancer.

Text: Åke Hjelm


2010-09-13Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08