Göm menyn

Nyblivna HU-studenter inleder med samarbete

Studenter på HEL-kursen

450 HU-studenter samlades under måndagen för starten på den gemensamma HEL-kursen (Hälsa, Etik och Lärande). Där var många glada studenter i både kirurgmössor och nolle-p-namnskyltar. Professor Johnny Ludvigsson drog ned många skratt när han gav sin syn på lärande.

HEL startade med att alla nya HU-studenter samlades i Nationernas hus. Där fick de en introduktion till HEL-kursen och varför de nu ska gå den.

- HEL är viktigt, sjuksköterskorna får lära sig att det också kan finnas begåvade läkare, säger Johnny Ludvigsson självironiskt. HEL är viktigt för att ni ska lära känna och respektera varandra.

Han ger inte mycket för det system som fanns förr när biträden och sjuksköterskor knappt vågade tilltala läkarna. Samarbete mellan yrkesgrupperna leder till bättre vård helt enkelt. Johnny Ludvigsson, som var med om att leda införandet av Hälsouniversitetet, är också en varm anhängare av Hälsouniversitetets pedagogiska modell med samhällsengagemang, kritiskt tänkande, bättre utbildning i kommunikation (samtalskonst), och problembaserat lärande (PBL).

- PBL är så som barn lär sig, och som vetenskapligt arbete. Man möter ett problem, blir nyfiken, frågar varför och söker svaren., Och man behöver lära hela livet, för man blir aldrig fullärd. Hade jag fortsatt praktisera som läkare enbart med de erfarenheter som jag fick i min läkarutbildning på 60-talet så hade jag varit en farlig läkare idag.

- PBL handlar om att lära för livet istället för att lära inför tentorna.

Föreläsningen var i själva verket den sista som professor Johnny Ludvigsson håller för HU-studenter. Vid 67 års ålder går han nu i pension från undervisningen, men fortsätter med sitt forskningsarbete.

Hälsouniversitetets studenter läser och arbetar tillsammans under olika skeden av sin utbildningstid. Först genom den inledande kursen Hälsa - Etik - Lärande (HEL I), 10,5 högskolepoäng. Fyra/fem terminer senare genomförs ytterligare en kurs (HEL II) på 3 högskolepoäng. Avslutningsvis deltar flera av utbildningarna i en gemensam praktikperiod om två veckor på särskilda undervisningsavdelningar (KUA).

Målet är att studenterna ska utveckla förståelse och kunskap om varandras yrke, och i och med det bli mer medvetna om sitt eget kompetensområde.

Text: Susanne B Karlsson


2010-09-07Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08