Göm menyn

Snabbmatsdiet satte feta spår

Hamburgare

En diet på hamburgare och pommes frites kan sätta sina spår långt efteråt. Personer som deltog i en snabbmatsstudie vid Hälsouniversitetet, Linköpings universitet, var efter två och ett halvt år fortfarande fetare än före studien, visar de resultat som nu publiceras i tidskriften Nutrition & Metabolism.

Studien som fick stor publicitet omfattade 18 friska och normalviktiga yngre män och kvinnor. Under fyra veckor sattes de på en energirik diet - 70 procent högre än deras normala – och drog ner sin aktivitet till maximalt 5000 steg per dag. Följden blev att de ökade i vikt med i genomsnitt 6,4 kg och att deras kroppsfett ökade med en tredjedel.

Efter interventionsperioden gjordes uppföljningar efter sex, tolv och 30 månader. Deltagarnas vikt och kroppsfetter sjönk gradvis, men vid 30-månaderskontrollen hade viktkurvan vänt uppåt igen så att de i genomsnitt vägde 3,1 kg mer än före studien. Motsvarande viktökning för en kontrollgrupp var 0,1 kg.

Orsaken till den kvarstående ökningen av kroppsfett är inte klarlagd, men allt tyder på att försökspersonerna återgått till de matvanor och den livsstil de hade före försöket, säger Åsa Ernersson, huvudförfattare och doktorand i omvårdnad vid LiU.

-Jag intervjuade deltagarna och de var alla trötta på den här typen av mat, säger Åsa Ernersson som genomfört studien tillsammans med professor Fredrik Nyström och universitetslektor Torbjörn Lindström.

Artikel: Long-term increase of fat mass after a four week intervention with fast food based hyper-alimentation and limitation of physical activity av Åsa Ernersson, Fredrik H. Nyström och Torbjörn Lindström. Nutrition & Metabolism, open access 25 augusti 2010.

Kontakt: Åsa Ernersson, 010-1038183, 0708-759786, asa.ernersson@liu.se

Text: Åke Hjelm


2010-08-25Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08