Göm menyn

Medicinsk bildvetenskap blir vetenskaps-TV i USA

Anders Persson

Ett TV-team från USA besöker idag Hälsouniversitetet och Universitetssjukhuset. De ska göra en TV-inspelning på CMIV, Centrum för medicinsk bildbehandling och visualisering, för ett av världens mest sedda och ansedda vetenskapsprogram, NOVA, som har fem miljoner tittare.

Det är som magi. En människas kropp, huden avskalad, blodkärl, muskler, skelettet blottat. Tredimensionella bilder och genomskärningar som visar det inre av de inre organen. Bilden kan vridas och vändas, ses ur olika vinklar, förstoras och förminskas.

Uppmärksamhet från hela världen

Det ser ut som science fiction men det är på riktigt, Det är en verklig människas kropp och verkliga avbildningar.

Inte undra på att CMIV drar till sig uppmärksamhet från snart sagt hela världen. De har redan förekommit i Discovery channel och de tre största TV-kanalerna i Europa. Det virtuella obduktionsbordet har visats i Japan och vid flera nationella och internationella konferenser. Det har under våren funnits till beskådande på svenska ambassaden i Washington. När The Economist skrev om det förra året blev det en fullkomlig hype, berättar Anders Persson, radiolog och chef för CMIV.

- Vi är rätt ensamma om att kunna göra det här. Många Science Center från hela världen hör av sig och vill ha obduktionsbordet. Det finns inget liknande, som kan hantera så stora datamängder på kort tid. Vad vi gör är att flytta stora mängder medicinsk information från hårddisk till grafik på ett helt nytt sätt.

Medicinare och tekniker möts

Vad är då hemligheten? Vad är det som gör att de lyckats med detta?

Anders Persson tvekar inte om svaret:

- Samarbetet, säger han. Här möts medicinare och tekniker. Vi är neutral mark, vi tillhör ingen fakultet. Här har vi våra egna servrar, vårt eget arkiv, vårt eget stängda och säkra nätverk.

CMIV grundades 2003. Idag är 75 forskare knutna till centrumet, vars forskarskola har 35 doktorander. Det konkreta vetenskapliga arbetet leds av ett vetenskapligt råd med 16 professorer, hälften från vardera medicinsk och teknisk fakultet vid LiU. De bedömer vilka projekt som ska göras.

- Det handlar om att överbrygga olika kulturer, säger Anders Persson. Och det är inte alltid så lätt, risken är att du hamnar mellan stolarna.

Ta bara en sådan sak som att söka pengar från Vetenskapsrådet. Ansökningarna kategoriseras i medicinsk eller teknisk forskning, inte båda samtidigt. Ett annat exempel är de kliniska krav som ska förstås och omfattas av tekniskt inriktade forskare.

För det är den andra styrkan hos CMIV: Förankringen i verkligheten.

- Vi är mitt i sjukhuset, mitt i den kliniska verkligheten. Vi jobbar med riktiga patientdata, varje dag. Och det är viktigt för oss.

Diagnos och behandling blir säkrare

Med datortomografens hjälp undersöks i första hand hjärtan och kranskärl, med magnetkamerans också hjärnan. Alla hjärtundersökningar på US görs på CMIV, liksom ett stort antal hjärnundersökningar, totalt ca 5 000 per år. Med bildvetenskapens och visualiseringens hjälp blir bilderna bättre och diagnos och behandling säkrare.

Dessutom blir det billigare. En kranskärlsundersökning på CMIV kostar 4 500 kronor, mot ca 17 000 med traditionell röntgen. Med ökande andel äldre i samhället, och därmed ökande vårdtyngd, är det här framtidsinvesteringar som ger stor samhällsnytta, säger Anders Persson.

- Därför behövs också utbildningen. Idag är det inte så många som hanterar den här tekniken, det behöver bli fler.

Så det är inte så konstigt att Stanford vill veta mer om CMIV, att japanerna planerar ett besök här i september, att Storbritanniens viktigaste sjukvårdstjänsteman inom området var här i förra veckan, att CMIV kanske följer med på kungaparets Kinaturné senare i höst…

Totalt har de ett hundratal studiebesök per år, berättar Anders Persson. Nu ska de också expandera och få nya lokaler, de är redan alldeles för trångbodda. Och till våren ska en ny magnetkamera, dubbelt så effektiv som den nuvarande installeras.

Text: Anika Agebjörn


2010-07-12Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08