Göm menyn

Invigning av Painomics lab

Rehabiliteringsmedicin har startat nytt lab på universitetet. Björn Gerdle har fått en miljon kr från IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse.

En forskargrupp vid Hälsouniversitetet som leds av överläkare och professor Björn Gerlde vill ta reda på om det finns förändringar i muskulaturen som vidmakthåller smärta.

- Vid långvarig muskelsmärta finns kemiska förändringar i muskulaturen som bidrar till patientens smärta, säger Björn Gerdle. Han och sex andra i forskarteamet har valt att studera kappmuskeln i skulderpartiet, trapezius, för den är en bra modellmuskel, lätt att komma åt när de ska göra mätningar och många människor drabbas av kronisk smärta i just denna muskel.

— Finns det förändringar i muskelns ämnesomsättning vid långvarig smärta? Finns det en ökad mängd av smärtframkallande ämnen i muskulaturen? Det är frågor vi vill hitta svaren på. När vi förstår vilka mekanismer som alstrar de långvariga smärtorna, och hur mycket av det som äger rum i själva muskulaturen, går det förhoppningsvis att skräddarsy nya behandlingar, säger Björn Gerdle.

Hur går det till att se in i muskler på molekylnivå? Forskarna kan hämta ämnen från patienters kappmuskel genom att lägga in en trådsmal kateter som fångar upp vätska i minimala mängder. Denna vätska kan de sedan analysera i laboratoriet. Tekniken kallas mikrodialys.

— Hittills har vi mest tittat på vilka ämnen som framkallar smärta. Det är till exempel serotonin och glutamat som finns i förhöjda halter i smärtande muskler. Nu vill vi se på ämnen i muskulaturen som motverkar och hämmar smärta hos människor. Den forskningen är helt ny, vi vet väldigt lite om de mekanismerna hos människan. Kan vi hitta något annat än vad man gjort i djurförsök? Våra patienter kan ju beskriva hur smärtan känns, hur intensiv den är samt om den till exempel är molande, huggande eller ilande.


2010-06-18Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08