Göm menyn

Beroendeforskare får VR-tjänst

David Engblom

Neurobiologen David Engblom har utsetts som rådsforskare i psykiatri vid Vetenskapsrådet och kan nu intensifiera sin forskning om drogberoende. VR betalar hans lön i sex år och ger dessutom ett startbidrag på en miljon kronor.

I praktiken innebär utnämningen att Linköpings universitet, där Engblom har en tjänst som forskarassistent, får loss pengar som kan öka hans forskningsresurser.

- Jag har idag en och en halv doktorand och en postdoktor i min grupp. Tack vare detta kan verksamheten växa. Utnämningen är också en bra merit för mig när jag söker andra bidrag, säger han.

David Engblom och hans medarbetare studerar bland annat hur hjärnans signalsystem fungerar när en person blir beroende av till exempel kokain. Vad är det som gör att drogen blir så viktig för den som fastnat?

- Man kan säga att drogen ”kapar” hjärnans belöningssystem. Den blir minst lika viktig som mat, dryck och sex och minnet av den sätter sig permanent. Även om man varit fri från drogen i flera år så finns en betydande risk för återfall.

Forskningen är inriktad på kokain men mekanismen är likartad för andra substanser. Förhoppningen är att i framtiden finna behandlingar mot drogberoende.

Text: Åke Hjelm


2010-06-04Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08