Göm menyn

Hälsouniversitetets studenter är mer nöjda

Andelen nöjda HU-studenter har ökat från 60 procent till 65 procent sedan 2008 enligt Nöjd student-index. Generellt är resultaten för Hälsouniversitetet mer positiva än 2008.

Nöjd student-index är den största undersökning som genomförs bland studenter vid något svenskt universitet. Enkäten genomfördes för första gången 2008. Den uppföljande enkäten skickades ut i år till 15.000 heltidsstudenter och drygt hälften av dem svarade.
Här är några av resultaten för Hälsouniversitetet:
•    76 % av alla HU-studenter är nöjda med livet som student på Linköpings Universitet – en ökning, 2008 var det 72%.
•    Återkoppling är fortfarande ett område där det finns stor förbättringspotential då var tredje student efterlyser mer återkoppling från lärarna.
•    4 % uppger att de upplevt sig utsatta för mobbning. Detta är en förbättring mot 2008 då 11 % upplevde detta. Men här är självklart 0 % målet.
•    Bilden av LiU har förbättrats bland HU-studenter. HU-studenter som anser att:
-    LiU är en förnyare inom utbildning och forskning  66 %  (2008: 64%)
-    LiU har Internationell lyskraft  49 %  (2008: 38% )
-    LiU samverkar framgångsrikt med näringsliv och samhälle 54% (2008: 46%
•    75 % av HU-studenterna säger att de skulle rekommendera sin utbildning till andra (2008: 71 %)
•    Studenter på LiTH och HU lägger ner mer tid på sina studier och uppfattar prestationskraven som mer utmanande än studenter på Filfak och Utbildningsvetenskap
•    Möjligheter till inflytande: Andelen nöjda på HU har ökat med 9 procentenheter . 54 % är nöjda 2010.
•    Lärarna är bäst på att förmedla kunskap och sämst på återkoppling
•    Studenterna på HU är generellt missnöjda med antalet matplatser och önskar även bättre föreläsningslokaler.
Generell trend i årets mätning är att resultaten på totalnivå inte har ändrats så mycket men det är skillnader mellan fakulteterna – HU har bättre resultat medan Utbildningsvetenskap har något sämre resultat.
Syftet med undersökningen är uppföljning av den tidigare undersökningen, att kartlägga studenternas arbetsmiljö samt att analysen skall resultera i konkreta handlingsplaner
Här kan du hitta de övergripande rapporterna.

Det finns även rapporter uppdelade per utbildningsprogram. Du kan få dem av respektive programstudierektor.
 


2010-06-02Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08