Göm menyn

Lionsstipendier till unga medicinforskare

Tjugo doktorander och fyra yngre disputerade forskare vid Hälsouniversitetet fick på tisdagskvällen ta emot forskningsstipendier ur Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Sammanlagt fördelades 900.000 kronor och bredden på de utvalda projekten var stor: allt från samhällsinriktade frågeställningar, som prioriteringar i vården, till grundläggande medicinsk forskning, som immuncellernas roll vid leukemi.

Sedan starten 1979 har Lions forskningsfond delat ut drygt 11 miljoner kronor till doktorander och forskare vid Hälsouniversitetet, den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. I 2010 års utdelning har totalsumman höjts till 900 000 kronor vilket inkluderar anslag till fyra yngre disputerade forskare.

- Jag och alla på Hälsouniversitetet är väldigt tacksamma för allt arbete ute i Lions verksamhet som gör det möjligt att dela ut dessa stipendier till våra lovande yngre forskare, säger dekanus Mats Hammar, som även är ordförande i fonden.

Forskningen finansieras genom gåvor/bidrag från privatpersoner och Lion-distriktens klubbar samt genom avkastning på fondens kapital.

Eftersom behovet av forskning inom folksjukdomarnas område är mycket stort avser fonden att öka anslagen genom att bland annat inrätta 90-konto, öka aktiviteterna i Lionklubbarna och samverka med Linköpings universitets fundraisingkampanj Expanding Excellence.

Följande doktorander och forskare har fått stipendier och anslag i 2010 års utdelning:

Doktorander: Christina Bendrik, Nils Dahlström, Britt Eriksson, Åsa Ernersson, Lovisa Farnebo, Simon Farnebo, Catrin Furuhjelm, Anna Fyrberg, Hans Granfeldt, Eva Hellqvist, Piiha-Lotta Jerevall, Elin Kindberg, Marie Rubèr, Caroline Skoglund, Pehr Sommar, Ann-Charlotte Svensson-Holm, Gustav Tinghög, Mia Wallin, Kristina Warstedt, Susanna Ågren.

Disputerade forskare: Maria Carlström, Henrik Gréen, Tino Kurz, Susanna Walter.

Text: Åke Hjelm 2010-05-05


2010-05-05Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08