Göm menyn

Prestigefyllt pris till gästprofessor vid HU

Per Jynge, gästprofessor och hedersdoktor vid Hälsouniversitetet, har erhållit det prestigefyllda priset som Årets Gründer i Trondheimsregionen. Prissumman är på 500.000 norska kronor.

Per Jynge får priset för att ha etablerat företaget IC (”I see”) Contrast AS vars mål är att kommersialisera en helt ny hjärtdiagnostisk princip, vilken går under beteckningen MEMRI (Manganese-Enhanced Magnetic Resonance Imaging). Upptäckten av den nya principen har skett i nära samarbete med forskare från Hälsouniversitetet.

2005 utsågs Per Jynge till hedersdoktor vid Hälsouniversitetet. Forskningssamarbetet med Hälsouniversitet har varit fortsatt framgångsrikt och nu är Per Jynge gästprofessor på institutionen för medicin och hälsa, IMH.


2010-04-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08