Göm menyn

Bästa forskningsartiklarna prisade

Jessica Frisk och Magnus Baumgardt

Jessica Frisk och Magnus Baumgardt

För att uppmuntra goda forskarinsatser bland doktorander på Hälsouniversitetet delar doktorandföreningen DOMFIL ut två priser för bästa publicerade forskningsartiklar. Årets pristagare är Jessica Frisk för bästa kliniska artikel och Magnus Baumgardt för bästa prekliniska artikel.

DOMFIL delar ut två priser, ett pris för bästa publicerade forskningsartikel inom det experimentella prekliniska området och ett pris för det mer kliniskt orienterade forskningsfälten.

För det prekliniska priset ska arbetet vara publicerat det senaste året och för det kliniska priset de två senaste åren.

Priserna delas ut till förstaförfattare av arbeten som visar exempel på excellenta forskarprestationer. Nominerade kandidaters arbeten bedöms utifrån vetenskaplig kvalitet och den individuella insatsen. Priskommittén består av framstående forskare på fakulteten samt doktorandrepresentanter.

Prisutdelningen sker i samband med HURS, Hälsouniversitetet Research Symposium, som i år gick av stapeln den 26 mars.

Årets pristagare

Jessica Frisk, forskarstuderande och ST läkare i kirurgi vid Vrinnevisjukhuset. Hon studerar, med Mats Hammar som handledare och Anna-Clara Spetz som bihandledare, effekter av akupunktur på vallningar hos kvinnor med bröstcancer och män med prostatacancer.

Magnus Baumgardt, doktorand, forskar om stamceller tillsammans med professor Stefan Thor.


2010-04-06Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08