Göm menyn

Ny läkarutbildning i Örebro

Örebro Universitetet har nu fått läkarutbildning. Vi sänder våra varmaste gratulationer och ser fram emot ett fruktbart samarbete.

Hälsouniversitetet måste nu snabbt planera för hur vi skall ersätta de praktikplaceringar inom läkarutbildningen som idag fullgörs inom landstinget i Örebro län. Fakultets- och universitetsledningen kommer redan i april att inleda konkret arbete för att vara väl förberedd när praktikplatserna i Örebro minskar.


2010-03-31Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08