Göm menyn

Onödigt mycket antibiotika skrivs ut

Piller

Antibiotika skrivs ut i onödan vid luftvägsinfektioner och öroninflammationer hos barn, trots nya svenska rekommendationer. De flesta öroninflammationer läker ut av sig själv utan antibiotika. Det visar en doktorsavhandling av Thomas Neumark vid Hälsouniversitetet.

Thomas Neumark är läkare och doktorerar med avhandlingen ”Treatment of Respiratory Tract Infections i Primary Care with special emhasis on Acute Otitis Media” .

Avhandlingen ökar kunskapen om behandling av såväl okomplicerade som komplicerade öroninflammationer samt tar upp hur primärvården behandlade luftvägsinfektioner åren 1999-2005.

Thomas Neumark har analyserat 240 445 patientbesök under åren 1999-2005 i Kalmar län. Förkylning, halsfluss, och öroninflammation var de tre vanligaste diagnoserna. Läkarbesöken för öroninflammationer och halsfluss minskade under de sex åren med nästan hälften, men öroninflammationerna behandlades ändå i nästan 80 procent av fallen med antibiotika och någon minskning skedde inte trots att nya svenska regler ger möjlighet att avstå från antibiotika till barn i åldersgruppen 2-16 år under de första tre dagarna.

När det gäller halsfluss är rekommendationen att behandla med antibiotika enbart när ett antal säkra halssymptom finns och bekräftas av ett positivt halsprov. Trots det fick 40 procent av patienterna penicillin trots negativt halsprov och 60 procent av dem där inget prov togs.

De slutsatser Neumark kommer fram till i avhandlingen är:

• Öroninflammationer hos barn i åldrarna 2-16 år behöver i de flesta fall inte behandlas med antibiotika. Blir barnen inte bra under de följande tre dygnen skall en läkarbedömning ske.

• De flesta öroninflammationer med hål på trumhinnan läker utan antibiotika. Antibiotika behövs troligen endast vid riklig varig flytning samt förekomst av halsflussbakterier i örat.

• Besöken för öroninflammation samt halsinfektioner har minskat kraftigt men antibiotika skrevs ut ändå ut i samma omfattning vid besöken. Resultaten tyder på att de nya behandlingsrekommendationerna har påverkat antalet besök i högre grad än doktorernas förskrivningsrutiner.

• Antibiotika skrevs ut i för hög omfattning vid luftvägsinfektioner och studien ger belägg för att förskrivningen av antibiotika i primärvården kan minska.

• Snabbsänkan och halsflusstesterna har använts i stor omfattning i Kalmar län, men ofta inte enligt gällande handläggningsrekommendationer.


2010-03-31Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08