Göm menyn

Lyckad utbildningskonferens för huvudhandledare

Redovisning av dagens grupparbete

Redovisning av dagens grupparbete.


Kliniska adjunkter ordnade för femte året i rad en välbesökt och intressant konferens för huvudhandledare i Landstinget i Östergötland (LiÖ). Över 100 handledare kom till konferensen som hade temat ”Dagens student – en utmaning för handledarna?”.

Kliniska adjunkter förbereder huvudhandledarna på att möta nya grupper av studenter.

Dagen inleddes av HR-direktör Mats Uddin, LiÖ. Han poängterade huvudhandledarnas viktiga uppdrag. Kompetenta handledare är en förutsättning för en fungerande verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Anders Parment, universitetslektor från Stockholms Universitet, fortsatte med en intressant föreläsning om generation Y (80-talister). När 40-talisterna går i pension kommer de att efterträdas av många 80-talister som nu utbildas eller redan arbetar inom vårdverksamheten.

De är uppvuxna i ett samhälle med många val och byter oftare utbildningar och arbetsgivare för att nå sina mål. 80-talisterna har en annan syn på utbildning och arbetsliv. Exempel från hans egen forskning visade att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut mer och mer. De har också ett bredare sätt att söka information till exempel genom att vara aktiva i Facebook och därmed få ett brett kontaktnät.

Generation Y ställer nya krav på utbildningar och huvudhandledarna har här en viktig uppgift i att handleda och även ge handledarstöd.

Eftermiddagen inleddes med information om utbytesstudenter av Ingrid Mignon, internationell koordinator vid Hälsouniversitetet (HU). Studenter från hela världen kommer till utbildningen och gör sin VFU för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kunskap.

Åsa Löwgren, koordinator för studenter med funktionshinder, vid HU fortsatte att informera om studenter med särskilda behov och gav exempel, där dyslexi var den vanligaste förekommande gruppen.

Eftermiddagen fortsatte sedan med gruppdiskussioner. Utgångspunkt var ”Uppdragsbeskrivning för huvudhandledare inom Landstinget i Östergötland avseende vårdutbildningar inom Hälsouniversitetet” som presenterades vid förra konferensen 2009.

Dagen avslutades med utvärdering.


2010-03-22Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08