Göm menyn

Silverförband saknar belägg

3/3 - Tills vidare bör silverförband endast användas inom ramen för kontrollerade studier eller om man på annat sätt systematiskt följer effekterna mycket noga. Det säger Anna-christina Ek, professor i vårdvetenskap vid Hälsouniversitetet och en av de sakkunniga bakom en ny rapport om silverförband från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Det går inte att avgöra om svårläkta sår läker bättre med hjälp av förband som innehåller silver. Det vetenskapliga underlaget är för magert, och fler studier behövs. Dessutom är det viktigt att undersöka om silvret kan öka bakteriernas resistens mot antibiotika eller skada miljön.

Förband som innehåller silver används en hel del i vården av kroniska sår, det vill säga sår som läker långsammare än förväntat. Syftet är att silvret ska minska mängden bakterier i såret och därmed påskynda läkningen. Men den samlade forskningen räcker inte för att avgöra om såren läker bättre med silverförband, eller om de har effekt på bakterier i kroniska sår. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

– Det finns en gammal uppfattning om att silver har en antibakteriell effekt, säger Anna-christina Ek, professor i vårdvetenskap vid Hälsouniversitetet, som har varit med och gjort sammanställningen för SBU.

Tills vidare bör silverförband på svårläkta sår bara användas inom ramen för kontrollerade studier eller med annan systematisk uppföljning och sammanställning av effekten, skriver SBU. Det behövs nya studier för att klargöra i vilka situationer som sådana förband verkligen förbättrar läkningen. Det är också viktigt att undersöka om silvret kan bidra till att bakterier blir resistenta mot antibiotika och om det kan skada miljön.

Idag saknas det ofta klara riktlinjer som anger hur förbanden bör användas på kroniska sår.

Silverförband är dyrare än förband utan silver, men kostnaden för själva förbandet utgör en mindre del av behandlingskostnaden. Den tyngsta posten, oberoende av förbandstyp, är personalkostnader i samband med såromläggning. Eftersom det inte finns några bevis för att silver i förbanden förbättrar sårläkningen så finns det inte heller någon möjlighet att avgöra om de är värda pengarna, det vill säga om de är kostnadseffektiva.

Bakgrund

Vanliga orsaker till att ett sår läker långsamt är försämrad blodcirkulation eller infektion i såret. Silverförband innehåller oftast silver i form av salt eller ytterst små, så kallade nanopartiklar, som frisätts vid kontakt med vätska.

SBU är en statlig myndighet som kritiskt granskar sjukvårdens metoder och utvärderar nytta, risker och kostnader.


2010-03-03Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08