Göm menyn

Richard P Ellen blir hedersdoktor vid Hälsouniversitetet

R P Ellen

Richard P Ellen vid University of Toronto i Kanada blir medicine hedersdoktor vid Hälsouniversitetet 2010. I sin forskning studerar han bland annat munhålebakteriernas roll vid kronisk inflammation i tandfickan, s.k. parodontit, som leder till oönskad tandlossning. Genom åren har professor Ellen haft många kontakter med Hälsouniversitet i form av gemensamma studier, forskarutbyte och nätverksbyggande.

Professor Richard P Ellen är en mycket framgångsrik forskare och sann Sverigevän. Han har haft många vetenskapliga kontakter med Hälsouniversitetet sedan mer än 25 år tillbaka.

Centralt i Richard P Ellens forskning är munhålebakteriernas roll vid kronisk inflammation i tandfickan, så kallad parodontit, som leder till oönskad tandlossning. Han studerar särskilt samspelet mellan vita blodkroppar och två elaka munhålebakterier, Porphyromonas gingivalis och Treponema denticola. Richard P Ellen är också engagerad i humanetiska frågor kring forskning om oral hälsa.

Samarbete i nytt nätverk

Samarbetet med Hälsouniversitetet omfattar också en internationell nod i ett nätverk i en strategisk satsning från Canadian Institute of Health Research (CIHR) inom området ” Health Applications of Cell Signaling in Mucosal Inflammation and Pain”. Nätverket har sedan flera år ett aktivt utbyte av forskarstuderande och postdoktorer. Samarbetet innebär ett sexårigt stöd med start 2009 och det kan underlätta för yngre kanadensiska forskare att besöka Linköping och för motsvarande svenska forskare att arbeta med forskargrupper i Toronto, Halifax och Vancouver i Kanada.

Övriga hedersdoktorer vid LiU

Marie Westrin, utvecklingschef på Ericsson, professor Michel Gevers och professor Uno Svedin är de övriga hedersdoktorerna vid Linköpings universitetet 2010. Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras vid en installations- och promotionshögtid i Linköping den 22 maj.

För mer information om Richard P Ellen, kontakta professor Karl-Eric Magnusson, tel 013-22 20 53.


2010-02-19Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08