Göm menyn

Prisad läkarstudent

Sara Johansson

Sara Johansson, student på läkarprogrammet, har fått pris för bästa projektarbete av Svenska Läkaresällskapet.

- Jag har studerat immunologiska celler på reumatoid artrit, ledgångsreumatism. Det är sannolikt en autoimmun sjukdom, det vill säga kroppens eget immunförsvar angriper kroppen. Ännu vet man inte vad det beror på. Genom att göra försök på patienters blod- och ledvätska har jag undersökt en typ av celler som kan vara orsaken till att den inflammatoriska processen startar, säger Sara Johansson.

Enligt Läkaresällskapets motivering får hon priset för att ”resultaten strider mot gängse uppfattning och detta leder till nytänkande som öppnar upp för nya forskningsfält.”

Sara Johansson delar priset på 10.000 kronor med läkarstudenten Daniel S Olsson vid Göteborgs universitet.

Text: Eva Bergstedt


2010-02-16Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08