Göm menyn

Ny metod för viktminskning

Barn äter hamburgare

Lena Lindhe Söderlund, doktorand vid Hälsouniversitetet, medverkar i Östnytt och berättar om en ny samtalsmetod för att möta problem med överviktiga barn. Syftet är att få barnen och deras föräldrar att förändra sina vanor. Lena Lindhe Söderlund utvärderade metoden i sin licentiatavhandlingen.

Metoden kallas för MI-metoden (Motivational Interviewing) och syftar till att förändra människors inre motivation för att ändra sina levnadsvanor. MI-metoden har använts bland annat inom alkoholvården sedan 1980-talet. Avhandlingen visar att metoden är lämplig i samtal om övervikt och fetma men även för andra känsliga frågor.

Barns övervikt och fetma har ökat såväl i Östergötland som i Sverige och övriga världen. Hälften av alla barn som är överviktiga i förskoleåldern, har övervikt eller fetma i högstadieåldern. Förändrade levnadsvanor har stor betydelse för denna negativa utveckling, men dessa vanor går att påverka.

- Det handlar inte om snabba förändringar utan om att göra små levnadsvaneförändringar, säger Lena Lindhe Söderlund.


2010-01-21Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08