Göm menyn

Kandidat Kork-pris till Överläkare Andréas Rousseau

Överläkare Andréas Rousseau på psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, belönas med priset för att han ”med ungdomlig gnista och oförtäckt entusiasm gett färg åt psykiatrins dunkla skepnad”.

Varje termin nominerar avgångsterminen på Läkarprogrammet de handledare/lärare som de tycker utmärkt sig i sin undervisande och pedagogiska roll. Efter omröstning belönas vinnaren med ett vandringspris. Priset "Kandidat Kork" ska gå till den lärare som kan få till och med den mest korkade studenten att förstå.

Motiveringen till Andréas Rousseaus pris lyder:

"För den glädje, det stora engagemang och brinnande intresse han visat i mötet med oss studenter, där han inte bara delar med sig av den stora mängd psykiatrisk kunskap han besitter utan också de kloka insikter han förmedlar kring förhållningssätt och läkarroll. I detta har han har inte bara förmågan att beröra, se och tala till var och en av oss som individer utan också mod att bjuda på personen Andreás, -allt för att belysa, normalisera och vidga synen på det ofta mycket svåra begreppet psykiatrisk sjukdom och samtidigt rusta oss på bästa sätt inför vår framtida yrkesroll.

Han har med ungdomlig gnista och oförtäckt entusiasm så gett färg åt psykiatrins dunkla skepnad.”


2010-01-20Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08