Göm menyn

Förtjänstmedalj i guld till Rolf Andersson och silvermedalj till tre framstående studenter

Förtjänstmedalj i guld

16/12 Idag delar Hälsouniversitetet ut förtjänstmedaljer till fyra personer som har gjort insatser utöver det vanliga för Hälsouniversitetet. Guldmedaljen delas ut till Rolf Andersson för att ”han under hela sitt verksamma yrkesliv har arbetat för Hälsouniversitetets bästa”.

Hälsouniversitetets förtjänstmedalj i guld 2009 delas ut till Rolf Andersson.

Motivering:

Under hela sitt verksamma yrkesliv har Rolf Andersson arbetat för Hälsouniversitetets bästa, både i det stora och det lilla. Han har alltid, både i motgång och medgång, haft Hälsouniversitetets bästa som mål tillsammans med den enskilde medarbetarens bästa. Rolf Andersson har med mycket stort engagemang varit lärare, forskare, avdelningschef, prefekt eller dekanus, och ofta alla rollerna samtidigt. Oavsett vilken roll han haft så har han använt sig av, inte bara sina medicinska kunskaper, utan också av sina stora humanistiska talanger.

Silver - forskarutbildning: Anita Öst

Motivering:

Anita Östs avhandling behandlar ett medicinskt mycket viktigt område, nämligen molekylära mekanismer för insulinsignalering och hur de ändras vid typ 2 diabetes.

Avhandlingens ”kappa” är utomordentligt välskriven och ger en mycket bred och lättläst översikt av ett komplicerat forskningsområde. Anita Öst gjorde också mycket väl från sig under disputationen och visade prov på både bred och djup ämneskunskap och vetenskaplig mognad.

Silver - grundutbildning:

Usama Mustafa Kamil och Max Pettersson på Läkarprogrammet

Motivering:

Vårterminen 2009 startade Usama Mustafa Kamil och Max Pettersson gruppen Corpus Accessorius som har agerat studiecoacher för sina medstudenter. De stöttar sina yngre medstudenter i sina studier så att de ska känna en större trygghet inför tentamenssituationen.

Hälsouniversitetet har med stor tillfredsställelse sett att dessa individers insatser på ett tydligt sätt har kunnat förbättra studieresultaten, dels genom att kunna ge förberedande stöd inför tentamina för de studenter som önskar, dels för personer med initiala svårigheter att klara våra examinationer.


Susanne B Karlsson 2009-12-15Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08