Göm menyn

Publiceringstips v 7

Skall jag göra om min fullängds originalartikel till ett Letter? Det blir allt vanligare att prestigefyllda tidskrifter ber författarna till en studie att korta artikeln och istället publicera den som Letter eller Letter to the Editor.

Ibland kan detta vara relevant men ofta finns det anledning till att tveka. Arbetet blir ofta kortare och läsaren går då miste om en del av det arbete som ligger bakom publikationen.

För tidskriften är det oftast en ren ”vinst” att publicera ett Letter. De citeringar som detta Letter genererar går rakt in och pressar upp tidskriftens redan höga impaktfaktor, men eftersom ett letter inte räknas som en Article ökar inte antalet artiklar hos tidskriften, varför det inte finns några krafter som pressar ner impaktfaktorn.

För tidskriften är dessa letter alltså en ren vinst. Dock skall man vara väl medveten om att ett Letter citeras långt mycket mindre än en Article, ofta handlar det om en faktor 7-10. Vid ansökning om forskningsmedel och tjänster klassas ett Letter som just Letter och inte som en originalartikel.

Även vid fakultetens fördelning av anslag till institutionerna baserat på bibliometri räknas ej Letter som originalartikel. Alltså, tänk efter en gång till innan du övertygas att göra om din fullängds originalartikel till ett Letter.

Fredrik Elinder - prodekan 


2019-02-13
Plats 23 för Ida Kåhlin på ”Maktlistan”

Ida Kåhlin, lektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, har klättrat till plats 23 på Dagens Medicins lista över sjukvårdens hundra mäktigaste personer.

Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen. Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU.

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december. Detta då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar.

Nyhetsarkiv

2019

2018

2017


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-01