Göm menyn

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur - stormöte torsdag 6/12 kl. 17 i Berzeliussalen

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen (se bifogat dokument). Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

– Det vidareutvecklade förslaget är framtaget efter en fördjupad dialog med avdelningarna och korrespondens med alla ämnesföreträdare, säger dekanus Johan D Söderholm och fortsätter:

– Vi ska också vara noggranna med att tillsätta resurser så att det stör kärnverksamheten så lite som möjligt under själva omorganisationen. Vi kommer att hålla ett stormöte på torsdag 6/12 i Berzeliussalen klockan 17 dit alla anställda är välkomna för att ta del om information kring förslaget.

Vad vinner vi med det vidareutvecklade förslaget?

 • Vi får två livskraftiga sammanhållna Medfak-institutioner som rymmer hela vår verksamhet – en stor fördel i planeringen av forskning och utbildning för framtidens hälso- och sjukvård
 • Ämnena Omvårdnad respektive Arbetsterapi får ökade möjligheter till synergieffekter med övriga miljöer för fortsatt god utveckling i utbildning och forskning
 • Bättre förutsättningar för tydligare uppdrag i läkarutbildningen för institutionerna 
 • Fokuserad samling kring klinisk laboratoriemedicin – LiU och RÖ/SÖSR ihop – med sammanhållna forskningsmiljöer och bättre synkronisering med nationella satsningar
 • Bättre samverkan med hälso- och sjukvårdsorganisationerna i övrigt – nödvändigt för att vara konkurrenskraftiga i utveckling av klinisk forskning och utbildning
 • Skapar förutsättningar och nödvändiggör att institutionerna:
  • Har fungerande system för utbildningsekonomin i de komplexa programmen
  • Skapar goda och likvärdiga villkor för kompetensutveckling och forskning
  • Synkroniserar administrativa och ekonomiska system och rutiner

Den fortsatta processen

4/12 Diskussion kring det vidareutvecklade förslaget i FSM.

6/12 Diskussion i grupp bestående av institutionsrepresentanter kring risk- och konsekvensanalys samt framtagande av handlingsplan för implantering av förslaget.

6/12 Stormöte i Berzeliussalen, Campus US, kl. 17. Alla anställda är välkomna.

11/12 Beslut i FSM om slutgiltigt förslag som sedan skickas till Rektor 14/12. Universitetsstyrelsen, som formellt slutgiltigt äger frågan om institutionsindelningen på LiU informeras 5/12 och har för avsikt att fatta slutgiltigt beslut i februari 2019.

Klicka här för att läsa förslaget.


2018-12-06
Plats 23 för Ida Kåhlin på ”Maktlistan”

Ida Kåhlin, lektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, har klättrat till plats 23 på Dagens Medicins lista över sjukvårdens hundra mäktigaste personer.

Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU.

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december. Detta då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar.

Publiceringstips v 7

Skall jag göra om min fullängds originalartikel till ett Letter? Det blir allt vanligare att prestigefyllda tidskrifter ber författarna till en studie att korta artikeln och istället publicera den som Letter eller Letter to the Editor.

Nyhetsarkiv

2019

2018

2017


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-01