Göm menyn

Information kring institutionsutredningen

28 augusti rapporterade utredarna Diana Berggren och Lars Rydberg läget i institutionsutredning för fakultetsstyrelsen. ”Utredningen pågår fortsatt för fullt och kommer att presenteras i skriftlig form 5 oktober. Innan dess kommer vi dock ha tre informationsmöten för personal vid institutionerna och fakulteten samt ett större möte efter det datumet”, säger Johan D Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten.

Institutionsutredningen kommer som en direkt följd av den tidigare utredning som Lars Rydberg gjorde under 2017, efter det att Rektor gett i uppdrag till Medicinska fakulteten att vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten blir anpassad till givna ekonomiska förutsättningar.

Det nya uppdraget innebar bland annat att översiktligt kartlägga och presentera pågående och planerad utbildnings- och forskningsverksamhet vid den Medicinska fakulteten och hur verksamheten och dess ledning ska fördelas organisatoriskt och på campusområdena – något som alltså rapporterades till fakultetsstyrelsen 28 augusti.

Den fortsatta utredningen ska lämnas in till fakultetsstyrelsen 5 oktober och därefter vara Rektor tillhanda 15 oktober. Detta gör att det ännu inte finns ett helt färdigt förslag att visa upp. Därför bjuds nu anställda vid institutionerna och fakulteten in till ett antal informationstillfällen.

Informationsdatum

8 oktober, vid fakultetskollegium (Berzeliussalen, kl 15-17, Campus US), kommer utredarna Diana Berggren och Lars Rydberg finnas på plats för att svara på frågor och alla är välkomna med synpunkter. Förslaget kommer innan dess att finnas tillgängligt i skriftlig form. De synpunkter som då ges på mötet kan då också tas med i den slutgiltiga utredningen som lämnas till Rektor.

 

Innan dess ges dessutom tre informationstillfällen:

  • 18 september (Kl 15, K1, Campus Norrköping)
  • 19 september (Kl 17.15-18, Hasselquist, Campus US)
  • 25 september (Kl 16-17, Berzeliussalen, Campus US)

Under dessa möten finns det tillfällen att ställa frågor och förslaget kommer att visas i sin liggande, preliminära, form.

– Alla detaljer är tyvärr inte klara vid dessa tillfällen. Utredarna kommer att ha en fortsatt dialog och vi kan inte sprida rapporten skriftligen innan den läggs fram hos fakultetsstyrelsen i sin helhet, förklarar Johan D Söderholm.

Går det att kommentera det förslaget som ligger nu i någon form?

– Ja, först och främst så kommer inte några eventuella omorganisationer att innebära några uppsägningar. Det kommer inte heller att innebära några större fysiska omflyttningar som campus-byten för personal. Däremot kan det rent organisatoriskt innebära en förändring, säger Johan D Söderholm och fortsätter:

– Det vi ser i utredningen är att det är viktigt att få en organisation som ger alla våra vetenskapsområden en möjlighet att få en positiv utveckling, att det är önskvärt med en bättre balans i utbildningsuppdraget och att vi får en bättre samordning med universitetssjukvården.


2018-08-30
Plats 23 för Ida Kåhlin på ”Maktlistan”

Ida Kåhlin, lektor i arbetsterapi vid Linköpings universitet, har klättrat till plats 23 på Dagens Medicins lista över sjukvårdens hundra mäktigaste personer.

Medicinska fakulteten föreslår ny institutionsindelning

Fakultetsstyrelsen för Medicinska fakulteten föreslår en ny organisation och förändrad indelning av verksamheten i enlighet med det förslag som tagits fram under året.

Vidareutvecklat förslag till institutionsstruktur

Fakultetsledningen föreslår en vidareutvecklad version kring förslaget i den pågående institutionsutredningen. Den nya versionen tar forskningsmiljöernas uppbyggnad och verksamhetens synpunkter i beaktande.

Bästa VR-omgången vid Medfak

Årets utdelning från Vetenskapsrådet inom Medicin och hälsa var den bästa någonsin för Linköpings universitet. Av beviljade medel för 2019 gick 7,8 procent till LiU.

Nästa steg i institutionsutredningen

Rektor har gett fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten fram till den 14 december på sig att ta ställning till institutionsutredningens förslag. Så här kommer processen nu att fortsätta.

Så går institutionsutredningen vidare

Institutionsutredningen skulle enligt tidigare beslut överlämnats till Rektor 15 oktober. Rektor utökar dock nu tiden för inlämnande till 14 december. Detta då utredningens förslag innebär organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar.

Nu lanseras nya Edit

Sedan början av 2000-talet har Medicinska fakulteten använt sig av systemet EDIT – Educational Development using Information Technology – för att presentera PBL-scenarier via nätet med hjälp av film, text, ljud och bild. Från och med höstterminen 2018 har systemet fått en uppfräschning och flyttar in i Lisam.

Publiceringstips v 7

Skall jag göra om min fullängds originalartikel till ett Letter? Det blir allt vanligare att prestigefyllda tidskrifter ber författarna till en studie att korta artikeln och istället publicera den som Letter eller Letter to the Editor.

Nyhetsarkiv

2019

2018

2017


Sidansvarig: johan.jager@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-01