Göm menyn

Masterprogrammet i arbetsterapi / folkhälsovetenskap / fysioterapi / logopedi / medicinsk pedagogik / omvårdnadsvetenskap byter namn hösten 2019 och ersätts av Masterprogrammet i medicinsk vetenskap

  

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap, 120 hp

 

Hösten 2019 startar Masterprogrammet i medicinsk vetenskap. Programmet riktar sig till dig som är arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, sjuksköterska eller vill läsa ett nytt huvudområde som folkhälsovetenskap eller medicinsk pedagogik. Du kanske har arbetat några år och vill fördjupa dig inom din profession och samtidigt bredda ditt perspektiv för att utveckla och förbättra vården. 

 

- Vill du lära dig mer om e-hälsa och digitala verktyg och kanske arbeta med projekt inom e-hälsa?

 

- Har du funderat på hur hälso- och sjukvård och vård och omsorg kan arbeta mer förebyggande och hur vi kan mäta hälsa och kvalitet?

 

- Hur kan nya arbetsmetoder införas och hur arbetar vi mest effektivt?

 

Låter detta intressant är Masterprogrammet i medicinsk vetenskap något för dig.

Du fördjupar din professionella ämnesspecifika kunskap inom ditt huvudområde och din akademiska kompetens.

Inom Masterprogrammet i medicinsk vetenskap studerar du interprofessionellt, dvs med, av och om studenter med annat huvudområde och utvecklar dina kunskaper och din förmåga att i samarbete utveckla hälso- och sjukvården och möta framtida utmaningar.

 

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap ges inom följande huvudområden:
- Arbetsterapi
- Folkhälsovetenskap
- Fysioterapi
- Logopedi
- Medicinsk pedagogik
- Omvårdnadsvetenskap

 

Inom samtliga huvudområden finns två inriktningar:
- E-hälsa
- Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens

 

Två års helfartsstudier inom programmet leder till en masterexamen inom respektive huvudområde, totalt 120 hp. Studierna förbereder för eventuella fortsatta studier till forskare.  Det är också möjligt att ta en magisterexamen om totalt 60 hp.

 

Du läser två kurser parallellt under utbildningen och varvar ämnesspecifika kurser i ditt huvudområde med interprofessionella kurser inom din inriktning; e-Hälsa eller Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens. Under det första året läser du Vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin och påbörjar ditt självständiga examensarbete som slutförs år två.

 

Ämnesspecifika kurser

För information om ämnesspecifika kurser, se vidare:

Arbetsterapi

Folkhälsovetenskap

Fysioterapi

Logopedi

Medicinsk pedagogik

Omvårdnadsvetenskap

 

 

Ansökningstider 15 mars - 15 april 2019 via www.antagning.se

Öppnar upp igen den 15 juli 2019 för sen ansökan

IPL-knapp

 

Länk till mer information om PBL

 

 


Kontakt

Utbildningsadministratör:
Liselotte Lundberg
tfn: 013-28 68 84

Besöksadress:
Hus 511-001
Lasarettsgatan
Ingång 75, 76 el. 78, plan 12
Campus US
e-post: liselotte.lundberg@liu.se

Programansvarig:
Agneta Kullberg
tfn: 013-282601

Besöksadress:
Hus 511-001
Lasarettsgatan
Ingång 75, 76 el. 78, plan 14
Campus US
e-post:  agneta.kullberg@liu.se

Studievägledare:
Suzana Tomicic
tfn: 013-28 67 72

Besöksadress:
Hus 511-001
Lasarettsgatan
Ingång 75, 76 el. 78, plan 11
Campus US
e-post:

suzana.tomicic@liu.se


Adress:
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
Avdelningen för samhällsmedicin
581 83 Linköping

 

Medicinska fakulteten


Sidansvarig: liselotte.lundberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-11