Göm menyn

Specialistsjuksköterska medicinsk vård, 60 hp


Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård är en ny utbildning på avancerad nivå vid Linköpings universitet. Utbildningen ger kompetens för att leda och utföra en målinriktad omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa medicinska tillstånd.

SSK


Programmet för specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård omfattar 60 högskolepoäng och fullgjorda kursfordringar leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård (Post Graduate Diploma in Specialist Nursing - Medical Care Nursing, 60 credits). Om en magisterexamen utgör det självständiga arbetet uppfylls även kraven för en Medicine magisterexamen. 

Nytt fr o m hösten 2016: Möjlighet till profilering inom neurologi och stroke

En egen studiegrupp/basgrupp för antagna studenter med profilering inom neurologi/stroke kommer att kunna inrättas höstterminen 2016, förutsatt att en studiegrupp/basgrupp fylls.

Meddela gärna intresse av profilering inom neurologi/stroke under utbildningen till kursansvarig Anita Kärner Köhler i samband med ansökan på antagning.se.

Ansökan

Utbildningen startar varje hösttermin.

Mer om PBL


Kontakt

Postadress :

Medicinska Fakulteten

Avdelningen för omvårdnad
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för omvårdnad
Ingång 75, 76, 78 plan 13
Campus US

Kontaktpersoner:
Anita Kärner Köhler, Kursansvarig
Tel: 011-363506

Helen Hagström, Administratör
Tel: 013-286923

Ingegerd Sandström, Studievägledare
Tel: 013-281677
Ingång 78 plan 11

 

 


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 28 13:39:05 CEST 2018