Göm menyn

Specialistsjuksköterska medicinsk vård, 60 hp


Specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård är en ny utbildning på avancerad nivå vid Linköpings universitet. Utbildningen ger kompetens för att leda och utföra en målinriktad omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa medicinska tillstånd.

SSK


Programmet för specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård omfattar 60 högskolepoäng och fullgjorda kursfordringar leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot medicinsk vård (Post Graduate Diploma in Specialist Nursing - Medical Care Nursing, 60 credits). Om en magisterexamen utgör det självständiga arbetet uppfylls även kraven för en Medicine magisterexamen. 

Ansökan

Mer om PBL

Masterprogram i medicinska vetenskaper


Kontakt

Postadress :

Medicinska Fakulteten
HMV, Avd för omvårdnad och reproduktiv hälsa
581 83 Linköping

Besöksadress:
HMV, Avd för omvårdnad och reproduktiv hälsa
Ingång 75/76/78 plan 12, 13 och 14
Campus US

Kontaktpersoner:
Anne Söderlund Schaller, Kursansvarig
sskspec@liu.se

Juliana Musakwa, Administratör
sskspec@liu.se

Ingegerd Sandström, Studievägledare
studievagledare.avancerad@medfak.liu.se
Ingång 75/76/78 Studentenheten plan 11


Sidansvarig: helen.hagstrom@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-02-22